Teden molitve za duhovne poklice

V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 10. do nedelje, 17. aprila 2016, potekal teden molitve za duhovne poklice na temo Cerkev, mati poklicev.

Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice.

Medškofijska komisija za duhovne poklice je ob tej priložnosti pripravila knjižico z gradivom za bogoslužje ter s papeževo poslanico. V nadaljevanju sledijo pripravljeni nagovori, uvodi in prošnje za vse potrebe za maše v tem tednu.

V jubilejnem letu usmiljenja smo verniki povabljeni, da v osebni molitvi ter v župnijskih in redovnih občestvih molimo in razmišljamo o tej obliki služenja Bogu in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove duhovne poklice sta izraz vernosti Cerkve, saj so duhovniki delivci zakramenta svete spovedi, ki je neposreden izraz Božjega usmiljenja.

Škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice bo v nedeljo, 10. aprila 2016, v stolnici v Mariboru. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 sveta maša, nato krajši program.

Tudi iz naše Pastoralne zveze se bo tega srečanja udeležilo nekaj molivcev. Otganiziran je avtobusni prevoz.

(povzeto po SŠK)

In kako bo v naši Pastoralni zvezi potekalo dogajanje molitve?

Nedelja 10.april: ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

Ponedeljek 11.4.: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni člani ŽPS vseh župnij  PZD  (vodi  ŽPS Dravograd)

Torek 12.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljene molitvene skupine /molitveni botri, Prenova, molitvena za duh.poklice/ v PZD (vodi skupina Prenove)

Sreda 13.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni birmanci in prvoobhajanci vseh župnij s  starši in bralci božje besede (pripravi skupina bralci b.b.) 

Četrtek 14.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni člani Biblične skupine in skupine Karitas vseh župnij (pripravi biblična skupina Dravograd)

Opomba: (župniki in ključarji smo na izpopolnjevanju v Šentilju, zato NE BO SV.MAŠE))

Petek 15.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni otroški zbor in odrasli pevci župnij PZD  (pripravi  otroški  zbor  Dravograd)

Sobota 16.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni mladi, animatorji… (pripravijo mladi)

Nedelja 17.april: NEDELJA DOBREGA PASTIRJA. V vseh cerkvah pol ure pred mašo češčenje Najsvetejšega (za duhovne poklice). Vabljene vse skupine v župniji.