Sodelavci pri bogoslužju

Domov / Sodelavci pri bogoslužju

Poslanstvo

“… in pridružili so ga enajstim apostolom.” Apd 1, 26

Župnijsko življenje najde svoj vrhunec v obhajanju bogoslužja, predvsem svete maše in drugih zakramentov, pa tudi blagoslovov in različnih oblik skupne molitve. Z liturgijo kot občestvo vstopamo v živ odnos z Bogom, ga prosimo, se mu zahvaljujemo in ga slavimo.

Pomembno je zato, da je bogoslužje pripravljeno in obhajano tako, da nam vsem, ki se pri njem zbiramo, to omogoči. Pomembno je primerno pripraviti bogoslužni prostor, pa tudi vsi tisti, ki bogoslužje vodimo, morajo biti na to pripravljeni.

Požrtvovalnost

“Različne so službe, Gospod pa je isti.” 1 Kor 12, 5

Poleg duhovnika in ministrantov, bogoslužje predvideva številne različne službe sodelavcev:

  • krasilke, ki skrbno pripravljajo in čistijo bogoslužne prostore
  • pevski zbori, brez katerih bi bile slovesnosti puste
  • cerkveni ključarji ponavadi g. župniku pomagajo pri gospodarjenju z imetjem župnij, pri sv mašah pa pobirajo darove, ki so namenjeni rednim stroškom in vzdrževanju
  • bralci Božje Besede sodelujejo s prebiranjem mašnih besedil