Prvi zapiski o cerkvi  Sv. Andreja v Čnečah so iz leta 1587, svoj začetek pa ima današnja cerkev že okrog leta 1150; za kar priča osrednji del cerkve – romanski del. Vas Črneče se prvič omenja leta 1239 kot last Henrika Dravograjskega.

sveti Andrej

“Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra.” Jn 1, 40

V času gotike /okoli leta 1350/ so prizidali gotski prezbiterij. Eno gotsko okno za glavnim oltarjem še je ostalo, ostala so zazidali in vzidali baročna, ki obstajajo še danes. Leta 1700 so pozidali stolp, za kar priča kronogram nad glavnimmi vrati pod stolpom. Prvotno je bila sedanja župnijska cerkev podružnica pliberške pražupnije, pozneje pa župnije Libeliče. Šele leta 1780 je dobila župnija samostojnega škofijskega duhovnika.

sveti Jakob – sozavetnik

“Poslušajte me, bratje!” Apd 15, 13

Cerkev ima tri oltarje: na glavnem oltarju sta lesena kipa – zavetnika župnije: Sv. Andrej in Jakob Starejši, oba apostola. Na strankih oltarjih pa sta lesena kipa Srca Jezusovega in Marijinega.

Leave a Reply