POTEK OBREDA SVETEGA KRSTA

Oče in mati naj v spremstvu botrov predstavita otroka Cerkvi za krst (običajno pri cerkvenih vratih).

 1. Sprejem otroka

  Otrok je s svetim krstom postane kristjan.

Poleg pozdrava navzočim krstitelj najprej vpraša starše vsakega otroka:

 • Krstitelj:

Kako bo (je) ime vašemu otroku?

 • Starši:

I…

 • Krstitelj:

Kaj želite od božje Cerkve za I…?

 • Starši:

Sveti krst,ali pa npr.:  Vero, Kristusovo milost, Vstop v Cerkev, Večno življenje.

 • Krstitelj nato nagovori starše:

Dragi starši, vi želite, da bi vaš otrok prejel sveti krst. Ali se zavedate dolžnosti, ko jo sprejemate, da ga boste vzgajali v veri, da bo spolnjeval božje zapovedi in da bo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?

 • Starši:

Zavedamo se.

 • Krstitelj se nato obrne k botrom in jih nagovori tako ali podobno:

Dragi botri, ali ste pripravljeni pomagati staršem tega (teh) otrok pri spolnjevanju njihovih dolžnosti?

 • Botri vsi skupaj:

Smo.

 

2. Pokrižanje otroka:

 • Krstitelj nadaljuje:

I., I… (ali Otroci), krščansko občestvo vas sprejema z velikim veseljem. V imenu tega občestva vas bom pokrižal z znamenjem našega Odrešenika Jezusa Kristusa; za menoj pa vas bodo pokrižali tudi vaši starši in botri.

 

3. Božja beseda

Nato se preselimo k ambonu k poslušanju božje besede in prošnjam. Po pridigi sledijo prošnje:

 • Krstitelj:

Dragi bratje in sestre, prosimo našega usmiljenega Gospoda Jezusa Kristusa za te otroke, ki bodo sedaj prejeli milost svetega krsta, pa tudi za njihove starše, botre in za vse, ki smo že prejeli sveti krst.

 • Bralec:

Skrivnost tvoje smrti in vstajenja naj v krstu prerodi te otroke in jih pridruži tvoji sveti Cerkvi.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

 1. Po krstu in birmi jih napravi za zveste učence in pričevalce tvojega evangelija.
 2. Posvečuj vse njihovo življenje in jih pripelji v veselje nebeškega kraljestva.
 3. Pomagaj njihovim staršem in botrom, da bodo otrokom svetel zgled vere.
 4. Ohrani njihove družine vedno v svoji ljubezni.
 5. Obnovi v nas vseh milost svetega krsta.

 

5. Krstitelj povabi navzoče k priporočilu svetnikom.

Starši in botri se zavežejo, da bodo otroka vzgajali v veri in mu posredovali prvo vedenje o Jezusu Kristusu.

Sveta Mati Marija, – Prosi za nas.

Sveti Jožef, …

Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

 

6. Molitev in maziljenje pred krstom (starši otrokovo obleko odpnejo na prsih, da ga krstitelj lahko mazili)!

 

7. Sveti Krst

A)Blagoslov vode (daljša molitev, na koncu odgovorimo AMEN)

B) Odpoved hudemu duhu in izpoved vere (Starši, botri in vsi ljudje v svojem imenu na glas odgovarjajo kakor sledi vprašanju: 3x – Se odpovem in 3x – Verujem)

C)Hočete torej, da I. prejme krst v veri Cerkve, ki smo jo pravkar vsi izpovedali?

Hočemo. (jasno in glasno)

D)Maziljenje s sveto krizmo (otrok je maziljen na temenu)

 

8. Izročitev belega oblačila:

I., postal si nova stvar in oblekel si Kristusa. To belo oblačilo naj ti bo v znamenje tega dostojanstva; nauki in zgledi vaših sorodnikov pa naj vas te podpirajo, da ga boš brez madeža prinesel v večno življenje.

Vsi: Amen.

 

9. Izročitev prižgane sveče:

 • Krstitelj pravi:

Sprejmite Kristusovo luč (ali kako drugače nakaže, da prižgete svečo)

 • Boter ali oče ob velikonočni sveči prižge svečo za otroka.
 • Krstitelj nato pravi:

Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bodo vaši otroci v Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči vztrajali v veri in šli z vsemi svetniki v nebesih prihajajočemu Gospodu naproti.

 

10. Zahvala

Po končani molitvi se oče in mama molče zahvalita za dar očetovstva, materinstva in potem prejmeta blagoslov matere, očeta in ljudi, po blagoslovu svečo ugasnemo.

Ob koncu obreda sledi še obhod okrog oltarja in primerno je da za potrebe župnije oz. farne cerkve navzoči darujejo svoj velikodušni dar.

Starši in botri pa po stari koroški navadi pozvonijo z zvončkom pri zakristiji, da bi otrok čimprej slišal in razumel božjo besedo in spregovoril.