ČE ME VPRAŠAJO ZA BOTRA (krstnega ali birmanskega):

  • bom najprej razmislil, ali vem, kaj je to, in ali (z)morem/hočem biti boter

 

Smisel in pomen botrstva

Boter je tisti, ki (staršem) pomaga pri uvajanju katehumena (= pripravnika) v krščanstvo: torej v krščanski način življenja in vključevanje v Cerkev – to je domačo župnijo. Zato je najprej sam zgled krščanskega življenja.

Boter ne nastopa samo v svojem imenu ali v imenu staršev, ampak je predstavnik Cerkve – to je (živega in dejavnega) župnijskega občestva (prim. Rimski obrednik Sveti krst 8; PZ 180, 205). To je v pravem pomenu cerkvena služba: Cerkev je tista, ki ga pošilja, zato tudi potrebuje potrdilo njenih predstavnikov (župnika). Bolje rečeno. Bog sam ga pošilja po Cerkvi.

 

Dolžnosti botra (prim. vprašanja botru v Rimskem obredniku Sveti krst; ZCP kan. 774 par. 2, 872, 892; PZ 168, 181)

Pomoč pri krščanski vzgoji in uvajanju v krščansko življenje, molitev za varovanca (krščenca, birmanca) in, če je potrebno, tudi drugačna pomoč v življenju. Dolžnost botra je tudi preprečevati miselnost pričakovanja daril (zlasti s strani krščenca/birmanca) (prim. PZ 205), zato ne naseda pritisku take miselnosti (ne s strani družine krščenca/birmanca, ne s strani okolja). Krst/birma je verska stvar! Lepo pa je, če krščencu/birmancu podari kakšen verski spomin.

 

Kar je zelo narobe je:

✗ Da izbiro botrov narekujejo interesi neposredne koristi in čustveni razlogi,

✗ pričakovanje, da bo boter kupil čim lepše darilo,

✗ da je boter nek eksotičen tip čim dlje (krajevno ali drugače) od vsakdanjega življenja krščenca/birmanca,

✗ da se išče botre izključno med sorodniki.

 

Kdo je lahko boter?

Cerkvenopravni pogoji – nekdo je lahko boter, če (prim. ZCP 873, 874; PZ 182):

✔ ga izbere krščenec/birmanec ali starša (oziroma zakoniti zastopnik),

✔ je star najmanj 16 let,

✔ je katoličan in je slavi zakramente uvajanja krst, birmo, obhajilo,

✔ ni oče ali mati krščenca/birmanca,

✔ živi primerno veri in nalogi botra, ki jo sprejema,

✔ mu ni bila (uradno, javno) naložena oz. razglašena nobena cerkvena kazen.

 

Boter* najprej sam s podpisom potrdi, da izpolnjuje te pogoje (prim. PZ sklep 5 str. 111); dokument potrdi domači župnik – župnik kraja, kjer dejansko živimo.

*tudi pri krstu je praviloma en boter; če sta dva, pa naj bosta boter in botra.

Da živi primerno veri in nalogi, pomeni truditi se biti pravi kristjan (ne le na papirju), kar se vidi iz življenja: pomeni živeti na krščanski način, živeti po krščanskih načelih: v cerkvi, doma, službi … povsod. Najbolj znanih pet cerkvenih zapovedi, kakor jih našteva uradni katekizem, je: 1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni; 2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto; 3. Prejmi zakrament evharistije vsaj o veliki noči; 4. Posti se zapovedane postne dni (to je zdržek mesa ob petkih ter post na pepelnico in veliki petek); 5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah. Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je poleg tega posebej izpostavil: katoličan, ki živi v partnerstvu, uredi to s cerkveno poroko (prim. PZ 182; Apostolsko pismo o družini, 84). Nekaj primerov ravnanj, ki so v očitnem neskladju z življenjem po veri: vstopiti v razna društva , sekte, zdravilstva, ki so z vero nezdružljiva ali nasprotujejo Cerkvi (prim. ZCP kan. 751, 1364, 1374); živeti v partnerski zvezi, pa ne biti cerkveno poročen; javno nasprotovati kakšni verski resnici ali javno sramotiti vero (prim. ZCP kan. 1369, 1371); brez potrebe javno kritizirati, sramotiti Cerkev in njene pastirje: papeža, škofe, duhovnike… (prim. ZCP kan. 1373); trdovratno vztrajati v javnem velikem grehu, nemoralnosti (prim. ZCP kan. 915); ne (po)skrbeti za versko vzgojo svojih otrok (prim. ZCP kan. 1366); onečastiti svete hostije (prim. ZCP kan. 1367), biti sokriv splava (prim. ZCP kan. 1398) ipd.

 

Uradna priporočila:

➔krščenec/birmanec naj ima botra (to ni pogoj za obhajanje zakramenta) (prim. ZCP kan. 872, 892)

➔boter naj bo zaradi povezanosti življenjem varovanca iz domače župnije (prim. PS 104)

➔boter naj bo izbran pred začetkom birmanskega uvajanja (priprave na krst) (prim. PZ 181; Pastoralne smernice o botrstvu 2)

➔primerno je, da je birmanski boter tisti, ki je bil že krstni boter (prim. ZCP kan. 893)

 

Priporočila:

➢ boter je dejavni član župnije in redno sodeluje pri kakšni nalogi v župniji

➢ boter je dejavni član vsaj kakšnega malega občestva v župniji (zbor, mašni bralci, …)

➢ boter je član župnijskega občestva botrov, če obstoja v župniji

➢ boter živi sveto z božjo pomočjo

 

Viri:

Zakonik cerkvenega prava – ZCP (posebej kan. 872-874, 892-893)

Sklepni dokument Plenarnega zbora cerkve na Slovenskem – PZ (posebej čl. 168, 180-182, 205, sklep 5)

Rimski obrednik Sveti krst

Rimski obrednik Sveta birma

Škofija Koper: Pastoralne smernice – PS

Škofija Koper: Prvo škofijsko zborovanje za duhovno in pastoralno prenovo (gradivo)

Pastoralne smernice o botrstvu, SSŠ 6/2003, 84-85