Prvi zapis o Dravogradu najdemo iz leta 1161, ko je prvič omenjen v kodeksu Admontskega samostana kot naselbina “Traberch”. Okrog leta 1150 je namreč Ortolf Trebušenjski (1147–1170) tukaj začel zidati grad. Rokodelci, ki so bili za gradnjo potrebni, so si v ravnini pod hribom zgradili svoja bivališča. V tem času so v bližini gradu sezidali tudi lastniško cerkev sv. Vida, ki je bila posvečena okoli 1180. Z nastankom gradu in cerkve je na tem predelu nastalo strnjeno naselje.

sveti Janez Evangelist

“V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.” Jn 1, 1

V tem času je bil sedež župnika za ves okraj od Lipnice na Koroškem pa do Črmenice pri Sv. Ožbaltu v Dravski dolini. Plemstvo je želelo imeti redno versko oskrbo, zato so pri salzburškem nadškofu dosegli prenos župnijskega sedeža v Dravograd. Leta 1237 je salzburški nadškof Ebehart II. premestil faro iz Laboda v Dravograd. Od tega leta naprej je bil tu župnikov sedež z vsemi farnimi pravicami. S prenosom pa je nadškof župnijo povišal v proštijo s kapitljem. Sedež proštije je bil vse do srede 14. stoletja pri sv. Vidu.

sveti Janez

“Jaz, Janez, sem tisti, ki je slišal in videl vse to.” Raz 22, 8

S tem, ko se je ustanovil kapitelj in je prebivalstvo naraščalo, je cerkev postala premajhna. Leta 1386 so v novozgrajeno cerkev sv. Janeza Evangelista prenesli župnijski in kapiteljski sedež. V času turških upadov je cerkev pogorela in je bila pozneje na novo pozidana.

V času 1. svetovne vojne se je dravograjska proštija, ki je veljala za izredno pomembno in slavno, spremenila v navadno trško župnijo, prošt pa v navadnega trškega župnika.

Leave a Reply