Srečanje ključarjev z nadškofom -izobraževanje v Šentilju

Na vabilo g. nadškofa mons. Alojza Cvikla DJ so se v 14. aprila v župniji Št. Ilj pod Turjakom (Mislinja) srečali cerkveni ključarji ter člani župnijskih gospodarskih svetov (ŽGS) s svojimi župniki.

Program srečanja je pripravila Pastoralna animacijska skupina (PAS) pod vodstvom prof. dr. Vinka Potočnika. Poleg nadškofa sta na srečanju spregovorila še prof. dr. Stanislav Slatinek in g. Tomaž Kričej uni. dip. ekon. V prvem delu srečanj so predavatelji v kratih prispevkih ovrednotili delo župnikovih tesnih sodelavcev in jim ob tem izrekli zahvalo in priznanje. Predstavljen je bil cerkveno-pravni vidik gospodarjenja z imetjem. Poudarjen je bil pomen gospodarsko-ekonomskega okolja, v katerem sedaj cerkev živi in deluje. S srečanjem smo želeli spodbuditi rast zaupanja med prvim odgovornim za imetje, to je župnikom in njegovimi ožjimi sodelavci na gospodarskem področju.

Drugi del srečanja je bilo delo v pogovornih skupinah. V tem delu so se udeleženci lahko med seboj obogatili ob izmenjavi dragocenih izkušenj in dobrih praks. Na dan so tudi prišli vsakodnevni problemi in vprašanja iz konkretnega življenja župnij.

Tretji del srečanja je bila okrogla miza, kjer so udeleženci prisluhnili poročilom in iskali odgovore na posamezna vprašanja.                                         (povzeto po ndš MB)

 

DSC01431DSC01459DSC01452DSC01453DSC01455DSC01456DSC01458