Miklavž v Črnečah
Polna cerkev otrok in njihovih staršev  je pričakala sv.Miklavža in njegove po-
močnike angelčke. Dobrotni škof je otrokom namenil  nevsiljiv vzgojni nagovor
in jim prebral  zgodbo. Za trenutek  sta se prikazala tudi parkeljna. Otroci so

Miklavžu dokazali, da znajo moliti, on pa jim je razdelil darila, ki so mu jih poma-
gale pripraviti sodelavke župnijske Karitas.
                                                                                                              Franci Kotnik
img_9112a

img_9099a