160 let od MARIJINIH PRIKAZOVANJ v Lurdu – 11.februar Svetovni dan bolnikov

Danes 11.februarja 2018 obhajamo 160-letnico, odkar se je Marija prvič prikazala Bernardki Soubaru v Lurdu. Prikazala se ji je osemnajstkrat. Videla je Gospo oblečeno v belo tančico z modrim pasom, ki je imela na obeh stopalih zlato vrtnico in v rokah rožni venec. Pri teh prikazovanjih jo je povabila k molitvi rožnega venca in k pokori. Naročila ji je, da naj gre k duhovnikom in jim reče, da naj tukaj zgradijo cerkev ter naj na to mesto prikazovanj prihajajo v procesiji. Ker župnik najprej ni verjel tem prikazovanjem, je Bernardko prosil, naj ji Gospa pove, kako ji je ime. Pri sedemnajstem prikazovanju ji je Gospa rekla: “Jaz sem Brezmadežno spočetje!” To je bilo močno sporočilo za župnika in hkrati potrditev dogme o Marijinem Brezmadežnem spočetju, ki jo je leta 1854 razglasil papež Pij IX. Po natančnih preiskavah je Cerkev leta 1862 potrdila nadnaravni značaj teh prikazovanj.

Veliko čudežno moč pa se v Lurdu pripisuje tudi lurškemu studencu, tik ob votlini Marijinih prikazovanj. Pri devetem prikazovanju je namreč »Gospa« rekla Bernardki: »Pij vodo iz izvira in se z njo umij.« Nato je s prstom pokazala pod skalo. Čeprav je tam našla samo majhno lužo in je bila voda umazana, jo je Bernardka ubogala. Naslednji dan je tam že izviral studenec.

Lurd kot največje Marijino romarsko središče na svetu velja kot kraj posebnih milosti, ki jih Bog deli na Marijino priprošnjo. Mnogi ljudje namreč v Lurdu ozdravijo na duši in telesu. Ti čudeži se najpogosteje dogodijo ob evharistični procesiji, ki se vsak dan v letu vrši v popoldanskem času ter med procesijo s svečami, ki se odvija v večernih urah.

Sv. papež Janez Pavel II. je pred 25. leti razglasil god lurške Matere Božje kot svetovni dan bolnikov. Za letošnje leto nam sedanji papež Frančišek daje zgled Marijo kot Mater Cerkve. Učenec Janez jo vzame k sebi. Tudi mi sprejmimo Marijo k sebi in k njeni nežnosti izročajmo sebe in vse naše bolnike. Vsem, ki strežete bolnikom, pa naj vam ljubi Bog poplača stoterno, prav na priprošnjo bolnikov ter na priprošnjo lurške Matere Božje!