Nova številka glasila Studenec z razporedom sv.maš..Številka 30 – 2020