Našemu postu na pot

Matejev evangelij 6,1-6.16-18, ki ga beremo na pepelnično sredo nam razodeva bistvo našega prizadevanja v postnem času.

 »Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, da bi vas oni videli; sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih.« Dobra dela! Miloščino siromaku, pomoč nebogljenemu, nesebično, »naj tvoja levica ne vé, kaj dela tvoja desnica«.

Molitev na skrivnem, da s svojo molitveno držo nikogar ne vznemirjam, dobim pa moč, da je moj post pravilen. Tudi zbiranje pri skupnih molitvah, udeležba pri sv. maši, družinska molitev, obisk cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota ipd. kot vzpodbuda, nisem sam, z menoj so vsi verni.

»In kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci«,  poleg zdržka mesa so še druge možnosti. Zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali kajenja, zdržek od televizije, računalnika. Namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjimi, omejitev v hrani in pijači, z namenom, da prihranjeno namenimo revnim, ipd. Post ne sme biti shujševalna kura, tudi ne prilika za polnjenje domačega hladilnika ali bančnega računa, post naj bo izraz vere v Jezusa Kristusa, najboljša priprava na največji dogodek, priprava na Jezusovo vstajenje.

 »Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil,
vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu,
zakaj milostljiv je in poln usmiljenja,
počasen za jezo in bogat v milosti,
pripravljen preklicati kazen.« (Joel 2,13)