Advent v župniji Dravograd 2021

KAKO BOMO OBHAJALI ADVENT v župniji DRAVOGRAD?

Vsak dan se bomo zbrali 15 minut pred sv.mašo v prezbiteriju farne cerkve. Ob adventnem vencu in razmišljanju o Sv.Jožefu ter molitvi bomo svoja srca pripravljali na dogodek svete noči. Molitev se bo zaključila z adventno sveto mašo. Ob sredah pa bodo, kakor vsako leto sv.maše –svitne– zjutraj ob 6.00. VAbljeni tudi iz drugih župnij.

Vabljeni h poglobljeni molitvi pred sveto mašo.

Tiste družine, ki bi želele kipec Marije v svojem domu, pa se javite, da naredimo razpored.