V naši župniji Dravograd in v vseh župnijah naše Pastoralne zveze je bilo tudi letos faranom dano veliko možnosti za dobro in poglobljeno duhovno pripravo na praznovanje božiča-rojstva Jezusa Odrešenika.

V sam začetek adventa je vstopila Sv. Devica Marija, ki je v podobi kipa Fatimske Marije romarice  ves advent romala po domovih naših družin, prvenstveno po družinah prvoobhajancev. Njena prva sporočilnost povezovanja vseh v veri, upanju in ljubezni, se je dogajala vsak večer pri sv. maši, ko je poromala iz rok ene družine v roke druge družine, ki jo je odnesla na svoj dom in večer v družinski molitvi preživela z njo. Sveti večeri v družinah z molitvijo ob Mariji so člane družin med seboj na novo povezali v ljubezni, izročanju svojega trpljenja, želj njej in doživljanju hrepenenja po presežnem, večnem. Veliko skrivnostnega in božjega se je v teh večerih zgodilo v srcih. Marija v tem adventu ni samo bolj trdno povezala družinskih vezi, ampak je z nevidnimi nitkami vere, upanja in ljubezni povezala širše župnijsko občestvo, saj so se ponekod ob njej v molitvi poleg družinskih članov zbirali tudi sosedje in prijatelji. Marija je prinesla v domove mir, molitev, tolažbo in v srcih pripravila prostor za rojstvo svojega sina Jezusa. Kip Fatimske  Marije je romal po domovih župnij Dravograd, Črneče in Libeliče.

Poseben čar in svetost adventnemu času so dajale v župniji Dravograd » svitnice«, ki smo jih v treh adventnih sredah obhajali v zgodnjem jutru ob šesti uri in so bile obiskane z zelo lepem številu vernikov. Molitev, petje, duhovni nagovori župnika Igorja so klicali v duše hrepenenje po Odrešeniku.

 

Posebna duhovna priprava na božič pa so bile letos prvič duhovne vaje v štirih adventnih petkih, ki jih je oblikoval in vodil pater Vili. Tema teh duhovnih vaj je bila duhovna poglobitev v sporočilo evangelijev adventnih nedelj in v samo skrivnost božiča – učlovečenja Božjega sina Jezusa. Dana je bila lepa možnost, le škoda, da je to možnost izkoristilo zelo malo faranov.

Veroučenci vseh župnij so opravili adventno spoved. Tudi farani so se povabilu naših duhovnikov  odzvali in se udeležili priprave na sv. spoved, ki jo je vodil pater Milan Bizant v Dravogradu in opravili ta sveti zakrament ter z molitvijo in sodelovanjem sodelovali v lepem številu pri sv. maši.

Višek adventne priprave je bila božična devetdnevnica v župniji Dravograd, ki se je letos začela v soboto16.decembra. Kot že vrsto let smo tudi letos devet dni pred praznikom božiča, pred začetkom večerne sv. maše nosili v procesiji kip Marije izpred Marijinega oltarja v cerkvi do daritvenega oltarja v kapelici, kjer se je potem darovala sv.maša. Župnijsko občestvo se je vsak večer  lepem številu zbiralo k bogoslužju, ki je bilo prepleteno s petjem: Kralja, ki prihaja pridite molimo, nošenjem kipa Marije, sv. mašo z nagovori g. župnika Igorja in tako smo še bolj podoživljali romanje Marije v Betlehem, kjer je za nas rodila Jezusa Odrešenika.

V župnije naše pastoralne zveze so tako kot vsako leto tudi letos skavti prinesli betlehemsko Luč miru, v župnijo Dravograd v soboto zvečer pred četrto adventno nedeljo, v ostale župnije že teden dni prej. S posebno poslanico, ki je spremljala  luč miru,  smo jo ponesli na svoje domove, da v njih gori in oznanja mir, vero, upanje in ljubezen.Tako smo v župniji Dravograd s sprejetjem betlehemske luči  pri sobotni sv. maši vstopili že v četrto adventno nedeljo, ki je v sebi prinašala  tudi že sam sveti božični večer.

Veliko lepih možnosti za duhovno pripravo na božič  nam je bilo dano v tem adventu, vsak pa sam ve koliko  si je to vzel zase in se odprl vsej tej Božji milosti za polnost božje ljubezni v rojstvu Jezusa Odrešenika.

Hvala našima duhovnikoma Igorju in Frančeku ter patroma Viliju in Milanu, ki so z nami in nas s svojim darovanim delom in veliko ljubeznijo vodijo k  Jezusu.

I.K.