Adventno romanje iz Dravograda do St. Paula

Adventno romanje iz Dravograda do St. Paula

Prijazno vabilo župnika Igorja in vodja projekta dr. Janeza Maierja iz Št.Pavla, je na prvo adventno nedeljo 2. decembra zvabilo na pot po Benediktovi romarski poti od Dravograda do St. Paula lepo število romarjev iz Dravograda in Lavamunda. Tej skupini so se v St. Paulu pridružili še romarji iz Wolfgsberga.

Pot romarjev iz Dravograda se je pričela pri farni cerkvi, kamor so po nas prišli z avtomobili prijazni avstrijski organizatorji. Župnik Igor je romarjem na pot v  domači cerkvi podelil romarski blagoslov.

Sledila je vožnja v Lawamund, k farni cerkvi, kjer so nas prijazno sprejeli s čajem in potico. Po blagoslovu Lavamundskega župnika v cerkvi, se je pravo peš romanje le začelo. Skupaj z romarji iz Lawamunda smo v prijateljskem vzdušju vzeli pot pod noge, ki se je najprej vila po ulicah Lavamunda, nato se je nadaljevala čez polja in gozdove.

Prijetno smo se družili. Avstrijski gostitelji so se trudili razumeti slovensko, mi pa njih nemško. Kljub temu, da se jezikovno nismo najbolje znašli, smo se  sporazumevali s prijaznimi pogledi in nasmehi. Na poti je bilo lepo, kljub obilnemu sneženju in 14 kilometrov je bilo kar brž za nami.

Prijazni domačini so nas med potjo presenetili še z eno pogostitvijo.

Pot je bila sicer kar dolga, popoldan  se je prevesil v večer in v soju luči smo že zagledali samostan in mesto St. Paul. V mestu so nas pričakali romarji iz Wolfgsberga. Skupaj smo poromali k cerkvi in samostanu na hribčku mesta.

Tam so nas izjem,no gostoljubno in prijateljsko lepo sprejeli patri benediktinci. V procesiji s svečami smo poromali v cerkev, kjer nas je prevzelo veličastno ozaljšana cerkev.

V slovesnem dvojezičnem bogoslužju, ki so ga darovali patri skupaj z našim župnikom Igorjem, smo se zahvalili za prehojeno pot. Naše druženje se je zaokrožilo s pogostitvijo v samostanu. Domov nazaj v Dravograd so nas prepeljali prijazni avstrijski prijatelji.

Vračali smo se sicer malo utrujeni od poti, toda napolnjeni z lepimi vtisi, dobroto in prijateljstvom prijaznih avstrijskih organizatorjev romanja.