Beseda nadškofa A.Cvikla o adventu

Čas duhovne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje, ki bo letos 29. novembra, in ga sklenemo v tednu po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra.

Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in neposredno pripravo na božič. Gospodovo rojstvo in praznike, ki mu sledijo (Sveti trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica), so priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem. adventni_venecLatinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova prihoda. Gospod je prišel prvikrat na svet kot človek, rojen iz Device Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan. Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca ljudi po delovanju Svetega Duha oziroma v skrivnostno Božjo navzočnost v srcu vsakega človeka, kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.

Letošnji advent bo še bogatejši saj bomo na praznik Brezmadežne, 8. decembra, začeli obhajati jubilejno sveto leto Božjega usmiljenja. Geslo: »Usmiljeni kot Oče« je vzeto iz šestega poglavja Lukovega evangelija. Sveto leto nas vabi, naj živimo usmiljenje po zgledu Očeta, ki nas vabi k usmiljenju in ljubezni. Tudi logo, ki je delo p. Marka Ivana Rupnika DJ, prikazuje Jezusa Kristusa, ki ima na ramah ranjenega človeka, kot dokaz ljubezni in pozornosti do vsakega od nas, še posebej do tistih, ki so »ranjeni« in potrebujejo »zdravnika«. Na ta način lahko zaživimo novo življenje, ko se nas dotakne Božje usmiljenje. Takrat tudi mi postanemo »misijonarji ljubezni«.

Vsem želim, da v adventni čas in sveto leto Božjega usmiljenja stopimo z veliko odprtostjo in notranjim razpoloženjem, kajti samo tako bo to milostni čas za vsakega od nas!

msgr. Alojzij Cvikl DJ

nadškof metropolit