Biblična skupina v Dravogradu 2018

Na začetku letošnjega pastoralnega leta 2018 je v  Pastoralni zvezi  Dravograd zopet zaživela biblična skupina. Vsak drugi ponedeljek po večerni  sv. maši  smo se ljubitelji  Svetega pisma in Božje besede zbirali ob p. Milanu Bizantu, našemu duhovnem vodji, ki je skrbno pripravljal in vodil srečanja. Prihajali smo z vsakokratnim vznemirjajočim pričakovanjem v katere odlomke Sv. pisma nas bo duhovno povedel p. Milan in kako in kaj nam bo Bog spregovoril po njih.  Poglobljeno smo se podali na pot spoznavanja apostola Petra, od ribiča, do Jezusovega učenca in apostola – graditelja prve cerkve v Antiohiji.

Na zadnjem srečanju 18. junija smo sklenili, da v jeseni ( predvidoma s septembrom) naša srečanja nadaljujemo, v terminu kot do sedaj oziroma po dogovoru.

Člani biblične skupine prijazno vabimo, da se nam pridružite še vsi drugi iz celotne Pastoralne zveze Dravograd, da bomo skupaj ob Sv. pismu poglabljali svojo vero, okušali kako dober je Gospod in prejemali polnost življenja po Besedi. Še posebej vabljeni vsi bralci Božje besede pri sv.mašah.

Kratke misli nekaterih članov biblične skupine:

 

Lucija:

Prvič v življenju sem hodila na biblično skupino in na teh srečanjih se me je zelo močno  dotaknila Božja beseda. Tako, da vsak dan od prvega srečanja naprej, zjutraj najprej poiščem Božjo besedo za ta dan na jagnje.si in jo preberem in ob njej zmolim in izročim ves moj dan Bogu.

Zofija:

Biblično skupino sem obiskovala prvič.  Moram priznati, da so bili večeri druženja usmerjeni v zanimivo ozadje dogajanja svetopisemskih odlomkov. S p.Milanom smo se poglabljali v njih in jih prebirali stavek za stavkom. Besede in stavki so imeli močan vpliv na zorenje mojih vrednot, ki mi jih Božja beseda daje za vzor. Iz njih sem črpala navdihe za svoje življenje, saj lahko ljubiš le tisto kar poznaš. V vsakem odlomku sem našla pot do najglobljih kotičkov svojega srca. Sv. Duh je deloval v vsej svoji  moči in prisotnosti. V njem zmorem vse, saj mi daje moč za vse preizkušnje v življenju, le povabiti ga je treba v svoje srce in mu zaupati. Se že veselim srečanj v jeseni in upam da privabimo medse še koga.

Elica:

Zame je na srečanjih zelo dragocena razlaga Božje besede, zato jo tudi sama z zavzetostjo prebiram in premišljujem.

Drago:

Kaj mi pomeni biblična skupina? “Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju” mi sporoča Bog po Jezusu Kristusu. Pa ne samo te besede, ampak vse Sveto pismo mi govori: Spoznaj svoje zablode in svojo zlobo in kako dober je Bog, ki mi odpušča in me neutrudno usmerja v mirno in bogato življenje. Zato mi je biblična skupina mesto močnega delovanja Sv.Duha in studenec žive vode, ki teši mojo žejo po resnici in pravici.

Irma:

Z veseljem in z ljubeznijo do Božje besede prihajam na srečanja, ker se želim v Božji besedi živo srečati z Gospodom, ki mi daje smisel in kaže pot mojega življenja in dela. Hvaležna sem, da smo v  tem obdobju skozi odlomke  Sv. Pisma spoznavali osebnost apostola Petra in začetke prve Cerkve. Apostol Peter me je zelo močno nagovarjal z vsem in skozi njega sem prepoznavala svoje padce, svojo nevero, vero, predvsem pa Božje usmiljenje, Jezusovo zastonjsko odrešenjsko Ljubezen do vseh, ki vanj verujejo in se mu pustijo ljubiti.

Mira:

Zelo sem hvaležna, da se lahko v okviru domače župnije udeležujem biblične skupine. Sicer berem  Sv. pismo dnevno doma, v skupini pa smo se s pomočjo g. Milana globlje in zanimivo dotaknili apostola Petra, od prvega srečanja z Jezusom, Jezusovo vzgojo za poslanstvo, Petrove vzpone in padce skozi katere je dozorel za voditelja Cerkve. Hvala našemu g. župniku Igorju in g. Milanu za to ponudbo v naši župniji, ki pa bi jo morali bolj ceniti in se odzvati povabilu h globljemu spoznavanju Sv. pisma.

Mija:

Hvaležna sem, da se lahko skupaj zbiramo ob razlagi odlomkov Sv. pisma. G. Milan je ob odlomkih razlagal tudi ozadje dogajanja v času Jezusovega in Petrovega delovanja. Kar zvemo iz razlag nam pomaga, da bolje razumemo, kar je zapisano v odlomkih in tudi bolj razumemo prebrano in slišano Božjo besedo pri sv. mašah. Zelo se veselim novih srečanj, pridružite se nam.

Zofka:

Želja po globljem spoznavanju SP oz. Božje besede je tisto zaradi česar sem se odločila, da se pridružim biblični skupini. S pomočjo p.Milana smo odrinili v bolj globoke ”duhovne vode”. Globlje kot si dovoliš, večji ” ulov ” te čaka. Bolj, ko razumeš Božjo besedo, bližje si Jezusu in bolj jasno,  kaj mi želi povedati. K biblični skupini sem rada prišla tudi zaradi druženja. Veselila sem se, da se zopet zberemo, si medsebojno podelimo  svoja razmišljanja….Odlomke, ki smo jih predelali do sedaj,  vidim v drugačni luči. V teh nekaj  urah smo spoznali Jezusa, ki želi da mu sledimo, mu popolnoma zaupamo tudi v trenutkih ko niso svetli. Kajti tudi On je mnogo pretrpel, mnogo odpustil …. pred njim smo vsi enaki , brez razlike. Ljubezen nam je dana od Boga čisto zastonj, zato jo moramo deliti naprej.  Sv. Duh pa je tisti, ki  nas vodi.

N.B.:                                                                                                                                                                                       

Biblični skupini sem se pridružila z željo, da bi s pomočjo razlage p. Milana Bizanta in s pomočjo skupinskega premišljevanja spoznala Sveto pismo in s tem poglobila svoj odnos z Bogom. Veliko odlomkov v Sv. pismu je namreč težko razumljivih, in kadar jih prebiram sama, se vanje zaradi nerazumljivosti težko poglobim. V biblični skupini sem deležna slikovite razlage, prejmem odgovore na vprašanja in dragocena mnenja članov skupine, ki mi pomagajo pri poglobljenem premišljevanju in pri tem, da Božja beseda oblikuje moje misli in moja dejanja v vsakdanjem življenju. V Psalmu 119,18 je zapisano “Odpri mi oči, da bom lahko gledal čudovite stvari v tvoji postavi.” Biblična skupina mi pomaga odpreti oči, da vidim, dojemam in živim Božjo besedo.

Zbrala: I.K.

 

Obvestilo:

Proti koncu meseca avgusta bo na spletni strani jagnje.si objavljen točen datum prvega srečanja biblične skupine. 

Za morebitne informacije se lahko obrnete na meil irmakladnik@gmail.com