Blagoslov oltarja sv. Ožbalta na Ojstrici

Nedelja 22.novembra bo zapisana v zgodovini župnije Ojstrica z velikimi črkami. Uspelo nam je namreč po 85 letih obnoviti stranski oltar sv. Ožbalta, ki je bil res potreben temeljite prenove. Župnik in naddekan Igor Glasenčnik, ki je prenovljeni oltar blagoslov, je zbranim vernikom razložil vse o obnovi oltarja, o liku sv. Ožbalta in našem odnosu do kulturne dediščine.Slovesnost je bila pred začetkom nedeljske svete maše, zadnje v cerkvenem letu ob prazniku Kristusa kralja in na god sv.Cecilijie, zavetnice cerkvene glasbe.

Delo obnove smo zaupali akademski restavratorki Poloni Petek iz Št.Janža na Dravskem polju, ki ga je strokovno in v zadovoljstvo vseh restavrirala. Po končanju obnove je v župnijskem glasilu zapisala: ”Restavratorska sondiranja so razkrila, da se je pod preprosto koloriranemu oltarju skrivala marmoracija, kateri sem se poskušala čimbolj približati. Precej preperelo lesno okrasje je zahtevalo temeljito obnovo. Dela so potekala v cerkvi in delavnici, saj je bilo potrebno spodnji kamniti del oltarne menze marmorirati v sami cerkvi. Poseben poudarek sem posvetila ugotavljanju prvotnega stanja in načrtu koloriranja posameznih delov, da bi na koncu dobila harmonično celoto. Veliko je bilo dela s pozlato in srebrenjem.

 

Zanimivo je dejstvo, da je zadnjo prenovo oltarja tudi blagoslovil domači župnik, takratni Rudolf Kociper, 29.junija 1930. Za to priložnost niso klicali kakšne eminentne osebnosti za blagoslov in tako je bilo tudi tokrat. V župnijski kroniki je ob tem dogodku tole zapisal: ””Dne 29.junija 1930 se je slovesno obhajal god farnega patrona sv. Janeza Krstnika. Pri tej priliki je domači dušni pastir blagoslovil dva, od pozlatarja g. Franca Zamuda iz Križevc pri Ljutomeru z njemu lastno spretnostjo,, prenovljena oltarja, glavni oltar in oltar sv. Ožbalta, prižnico in krstno omarico. V izbranih besedah nam je postavljal za vzor našega svetnika in vzglednika Janeza Krstnika sosedni trbonjski župnik g.Ferdinand Pohrašky, slovesno sv.mašo je pa bral upokojeni župnijski upravitelj perniški čg.Martin Vrzelak.”

Po maši in slovesnosti pa so dobre domače gospodinje (Unc, Srebnik, Šiler, Ledinek,…) pripravili dobrote, da smo se poveselili in tako na najlepši možni način naš skupni uspeh in obnovo proslavili. Zato velja zahvala vsem družinam, ki so darovale dobrote.  Zahvala velja tudi vsem, ki so svoj dar za obnovo že prinesli in prošnja vsem preostalim, da to še storijo. Ojstrčani so darežljivi in verjamemo, da bodo kmalu zbrali potrebna sredstva za poplačilo nastalih dolgov. Vsa nabrana sredstva se namreč prav lepo in koristno porabijo.

Po slovesnosti je v župnišču potekala še seja Župnijskega pastoralnega sveta Ojstrica.

zapisal G.I.

20151122_110710 20151122_111021 20151122_111543 20151122_111558 20151122_111718 20151122_121304 20151122_121443 20151122_121517 20151122_122708 20151122_122738 20151122_12345320151122_124956