V naših župnijah Pastoralne zveze Dravograd smo tudi letos slovesno obhajali božične svete maše. Povsod smo pripravili nekaj božičnih misli in slik na power pointu za lažje dojemanje resnice o Gospodovem učlovečenju pred polnočnicami. Le-te so bile zelo lepo obiskane, kar daje jasno sporočilo, da je kljub velikim krizam na vseh nivojih ljudem polnočnica še vedno zelo blizu in sporočilna. Tako smo duhovniki vzpodbujali k čuječnosti, ponižnosti ob obisku jaslic in polnočne svete maše. Povsod so bile pripravljene lepe jaslice, narejene s posebno skrbjo župnijskih občestev. V Dravogradu so tudi letos mladi animatorji pripravili zelo lepe jaslice.