BOŽIČNI KONCERT zborov občine Dravograd

NAGOVOR ŽUPNIKA OB BOŽIČNEM KONCERTU v cerkvi Sv. Janeza v Dravogradu

Pozdravljeni dragi pevci in pevovodje, spoštovana gospa županja in vsi bratje in sestre v Kristusu.
Ob postavitvi božičnega drevesa na trgu svetega Petra je letos papež Frančišek dejal:
»Jaslice in božično drevo sta vedno sugestivni božični znamenji, ki sta ljubi našim krščanskim družinam: spominjata na skrivnost utelešenja, na edinorojenega Božjega Sina, ki je postal človek, da bi nas zveličal, in na luč, ki jo je Jezus s svojim rojstvom prinesel na svet. Toda jaslice in drevo se dotikata src vseh, tudi tistih, ki ne verujejo, saj govorita o bratstvu, intimnosti in prijateljstvu; ljudi našega časa kličeta k ponovnemu odkritju lepote preprostosti, medsebojne delitve in solidarnosti. Sta povabilo k edinosti, slogi in miru,«
Dovolj lepe so te njegove misli, da je prav, da sem jih za njim ponovil v tem trenutku letošnjega božično novoletnega koncerta vseh zborov naše občine.
Tudi jaz bi rad poudaril, da sta jaslice in božično drevo »povabilo, da bi v našem osebnem in družbenem življenju naredili prostor Bogu, ki ni prišel z nadutostjo, da bi vsilil svojo moč. Pač pa da bi prinesel sporočilo luči, upanja in ljubezni preko krhke podobe Otroka. Jaslice in drevo torej prinašata sporočilo luči, upanja in ljubezni.«
Vsem vam navzočim, vašim družinam želim, da bi intenzivno doživeli in preživeli božične praznike. Tudi vaš današnji nastop ob jaslicah in božičnem drevesu tu v cerkvi Sv. Janeza naj sodi v ta sklop praznovanja božične skrivnosti, ko je Mesija postal človek in je prišel med nas, da bi razpršil temo zablode in greha, da bi človeštvu prinesel svojo božansko luč. Jezus sam o sebi kasneje reče: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« (Jn 8,12) Hodimo torej za Njim, ki je prava luč in ki sije iz slehernih jaslic in žari iz vsakega z lučkami okrašenega božičnega drevesca, da bomo odsevali luč in toploto za vse. Dobrodošli in Bog miru naj bo z vami vsemi skozi vse leto 2015. Njegov blagoslov naj nad vami ostane.

DSC_0429 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0427