PZŽD – obred velikega petka pri Sv.Križu

Nedvomno je cerkev, ki je posvečena sv.križu, zelo primerna za obrede velikega petka. Tako se je tudi letos ta dan zbralo lepo število vernikov iz naše Pastoralne zveze župnij, da bi se skupaj spominjali in premišljevali o skrivnosti Jezusove daritve na križu. Ob pomoči župnika sodelavca Frančka Kranerja je slovesnost vodil Igor Glasenčnik, župnik moderator naše Pastoralne zveze. Na začetku je navzočim razložil pomen in vrstni red obrednih opravil, med obredi pa spregovoril o pomenu globljega uvida v naš vsakdanji križ, ki se mu nihče ne izogne. Križ vendarle ni le simbol trpljenja, ampak če ga sprejmemo in potrpežljivo nosimo, postane za nas drevo življenja. Kdor sprejme križ, sprejme življenje, je poudaril župnik Igor v nagovoru.

Med obredi so prisotni molili, izrekali prošnje, poslušali pasijon po Janezu, počastili križ, pristopili k obhajilu in spremljali molitev križevega pota. Župnikoma so pomagali navzoči z branjem križevega pota, beril in pasijona. Pri slednjem so se izkazali mladi.

Franci Kotnik