ČRNEČE-Srečanje bolnih, starejših, invalidov -1.9.2019

Prvo nedeljo v septembru so župnijska Karitas, krajevni odbor RK, krajevna skupnost in gasilci PGD pripravili vsakoletno srečanje starejših,bolnih in invalidov. Srečanje se je pričelo s pozdravom predsednice župnijske Karitas Mire
Mori Hribar, nadaljevalo pa z mašo, ki sta jo darovala župnika Franček Kraner in Jože Hrastnik. Ta je navzoče tudi nagovoril z izbranimi besedami. Duhovnika sta med mašo prisotnim podelila zakrament bolniškega maziljenja. Mašno daritev je lepšalo petje župnijskega zbora. Sledilo je družabno srečanje.

Franci Kotnik