Cvetna nedelja po dveh letih spet zasijala v svojem pričevanju

Letošnjo Cvetno nedeljo smo pričakovali nekoliko v strahu, le kako bo z obiskom. Že dve leti je praktično ni bilo, zato upravičeno spraševanje o tem. A bilo je povsem drugače. Cvetna nedelja je bila spet praznovana v vsem sijaju.  Veliko število vernikov, posebej v Dravogradu pri dveh mašah in procesijah. Upravičeno nosi cvetna nedelja ime po cvetju. Ta dan je bil dan za slavljenje novih priložnosti, novega veselja nad prazniki in globokim sporočilom, ki ga nosi v sebi.
S cvetno nedeljo se namreč začne neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji praznik v krščanstvu, in uvaja dneve velikega tedna. Evangelij slikovito prikazuje prihod našega Gospoda Jezusa v Jeruzalem. Letos smo brali zapis evangelista Luka. Jezus je za svoj prihod v Jeruzalem ubral posebno pot – pot skroimnosti. Zajahal je oslička in ne konja, kot simbola moči. Ljudje pa so prihajali z oljčnimi vejami in cvetjem ter pozdravljali Jezusa Kristusa: „Hozana na višavah, blagoslovljen je kralj judovski, ki prihaja v imenu Gospoda.“

S prihodom Jezusa v Jeruzalem, na cvetno nedeljo, se v resnici začenja uresničenje Jezusovega kraljestva. Vendar to ni, zemeljsko kraljestvo z oboroženo vojsko, policijo in državnim uradništvom, temveč kraljestvo ljubezni in miru.  V župnijah pastoralno povezanih župnij Dravograd (PPŽD) smo pred cerkvami blagoslovili zelenje, nato pa v slovesnem sprevodu stopili v svetišče k poslušanju pasijona in udeležbi pri sveti maši.
Posebnost blagoslova peglov, snopov ali butar je bila letos zabeležena v Dravogradu, kjer so člani Turističnega društva  izdelali 8 metrov dolg snop, ki so ga skupaj z množico ponesli okrog cerkve. Hvala vsem, ki ste veliko truda vložili v izdelavo skupnega snopa oz.pegla ali butare. Veliko lepih snopov je bilo v rokah vernikov. Nekateri so ga vzeli tudi pri članicah župnijske karitas, ki so ga pripravile. Župniku Igorju ga je izdelal Gusti Verhnjak (velja zahvala). Tudi v Šentjanžu so članice Karitas razveselile stanovalce doma Sv.Eme, ko so jim poklonile majhen, a lep žegnani snopek za lepše doživetje cvetne nedelje. Otroci veroučenci pa so bili s strani župnika Igorja povabljeni, da ob prihodu domov trikrat obtečejo hišo s tem žegnanim lesom in križec ali vejico zataknejo k izvoru domačega vodnega zajetja oziroma vrta ali njive. S tem ste ohranili prelepo tradicijo, ki je dolga stoletja bila nekaj najlepšega na cvetno nedeljo in je dajala svojevrsten pečat prazničnemu vzdušju začetku velikega tedna.

Zofija Mager

Comments are closed.