Dan spomina na rajne – popolni odpustek

Drugi dan novembra, dan spomina vseh vernih rajnih nas spodbuja, da našim
rajnim, v kolikor še niso dosegli poveličanja v nebesih, po svojih močeh
pomagamo. S tem namenom se lahko udeležimo svete maše, zanje lahko
molimo, opravljamo spokorna dela in delimo miloščino, lahko pa zanje
darujemo tudi ODPUSTEK.
Cerkev namreč naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek, ki
ga lahko namenimo našim rajnim, če obiščemo pokopališče in tam molimo
zanje. Za dosego popolnega odpustka moramo izpolnjevati naslednje pogoje:
• biti moramo v posvečujoči milosti in nenavezani na kakršenkoli greh;
• prejeti moramo zakramenta svete spovedi in obhajila;
• moliti moramo po namenu Svetega očeta. (Vero, Očenaš, Zdravamarijo
in Slava Očetu).
Prvega in drugega novembra nam za dosego odpustka ni potrebno obiskati
pokopališča; zadostuje že molitev v cerkvi ali javni kapeli. Ostali pogoji so
enaki.