Dekanijska rekolekcija v Črnečah -3.12.

Na god Sv. Frančiška Ksaverija smo se duhovniki dekanije Dravograd-Mežiška dolina srečali na rekolekciji v Črnečah. Pri sveti maši, ki jo je vodil kaplan Jure smo prosili za vztrajnost v oznanjevanju, ki jo je današnji godovnjak Frančišek imel v obilni meri. Dekanijska mesečna srečanja duhovnikov so namreč lepa priložnost za duhovno poglobitev, utrditev lastne poklicanosti in priložnost skupne molitve v zahvali ter prošnji, naj Gospod tudi po nas utrdi v poklicanosti vse, ki smo na poti za Gospodom, in vzbudi nove duhovne poklice. Po molitveni dnevni uri pa smo pričeli z meditacijo. Skušali smo si odgovoriti na vprašanje, kaj nam je pomagalo ohranjati božje povabilo na pot duhovništva. Podelili smo si nekaj izkustev iz našega lastnega izkustva poklicanosti.  Pomanjkanje duhovnih poklicev je za Cerkev na Slovenskem zaskrbljujoče, a je hkrati tudi lepa priložnost, je »kairos«, da se bolj zavemo, da Cerkev ne stoji samo na Bogu posvečenih osebah, ampak je celotno božje ljudstvo, vsi krščeni, odgovorno za njeno prihodnost. Krovni dokument Cerkve na slovenskem Pridite in poglejte, ki ga zadnji dve leti intenzivno prebiramo in študiramo, skuša poudarek pastoralnega delovanja porazdeliti in ga prenesti tudi na krstno poklicanost. Pravi takole: »Namesto pasivnega vztrajanja pri iskanju klasičnih duhovnih poklicev bomo prenovili vzgojo za temeljno in osebno poklicanost vsakega, ki je krščen in birman, ter spodbujali odgovornost za uresničevanje Božjega kraljestva.«
»Nihče ne more izbrisati krstne poklicanosti, s katero nas je Bog poklical k svetosti Božjih otrok. (PiP 76) Iz vere v Jezusa Kristusa, obhajanja zakramentov in pristnega odnosa z njim rasteta poklicanost in poslanstvo. Zakrament birme poklicanost na poseben način potrjuje in utrjuje .« (PiP 77) Pred našo Cerkvijo je pomemben izziv, da bi v laikih prepoznavala prave sodelavce, jih duhovno oblikovala in jih izobraževala ter jih vključevala v oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost; duhovnike pa razbremenjevala dejavnosti in skrbi, ki jih lahko primerno opravljajo laiki, da bi lahko oni dostojno opravljali duhovniško poslanstvo.
Tudi papež Frančišek spodbuja k temu, ko pravi: »Kako dobro je, če se duhovniki, diakoni in laiki redno srečujejo, da bi skupaj našli sredstva in načine za bolj privlačno oblikovanje oznanjevanja!« (VE 159)

V drugem delu smo skupaj načrtovali pomembne skupne dogodke v prihajajočem letu ter si zato izdelali pastoralni dekanijski koledar. Mnoge dejavnosti bomo uresničili tudi s povezovanjem in skupnim načrtovanjem. Srečanje smo zaključili s klepetom in skupnim kosilom.

Igor Glasenčnik