DOGODKI V ŽUPNIJI DRAVOGRAD- JANUAR 2022

V župniji Dravograd smo v leto 2022 stopili z velikim zaupanjem v Boga. Kljub tako negotovi prihodnosti zaradi korona bolezni, smo po  duhovno globoki doživeti Božični skrivnosti rojstva Jezusa Kristusa, svoj pogled usmerili Vanj, smelo zastavili korake v skupni sinodalni hoji za njim in se prepustili voditi Svetemu duhu. Tako se je že v januarju odvilo kar nekaj skupnih dogodkov – praznovanj v veri, upanju in ljubezni.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA ( 8. 1. 2022 )- PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV V ŽUPNIJI DRAVOGRAD

Na nedeljo Jezusovega krsta, so se v župniji Dravograd predstavili  župnijskemu občestvu naši letošnji prvoobhajanci, to so veroučenci tretjega razreda, katere poučujeta gospod  župnik Igor in gospa Zofija. Predstavitev prvoobhajancev na to nedeljo je bila izbrana v luči Jezusovega krsta v Jordanu, ko se je Jezus dal Janezu Krstniku krstiti in po krstu začel javno delovati.

Lepa slovesnost, prirejena v duhu korona časa, je potekla s slovesnim prihodom veroučencev  v spremstvu župnika Igorja po cerkveni ladji  v prezbiterij pred glavni oltar k Jezusu.

V uvodnem nagovoru pred začetkom sv. maše, se  je  gospa Zofija zahvalila staršem za njihovo udeležbo pri tej sv. maši in njihovo sodelovanje z otroki pri pripravah na njihov zakrament sv. obhajila. Povedala je tudi veliko željo prvoobhajancev, da se skozi verouk, sv. maše, pomoč veroučiteljev in staršev duhovno dobro pripravijo na prejem zakramenta prve sv. spovedi in prvega sv. obhajila. Veroučenci so se preprosto vsak zase lepo poimensko predstavili in nato skupaj s svojimi starši bili udeleženi pri sv. maši.  Ob koncu sv. maše so še prvoobhajanci skupaj zapeli.

 

V nagovoru pri sv. maši  smo vsi verniki prisluhnili branju pisma g. nadškofa Alojza Cvikla, v katerem je vse nagovoril k sinodi, skupni hoji vseh v  župniji in izven župnijskega občestva, tako v poslušanju drug drugega, iskanju novih poti in delovanja  v veri v Jezusa Kristusa oziroma načine kako delovati v Cerkvi, da bo v njej vsak sprejet,  slišan, potolažen in bo  v njej našel svoj dom.

 

NEDELJA VERSKEGA TISKA – 16.1. 2022

Nedelja 16. januarja je bila posvečena verskemu tisku in kot tako smo jo obeležili tudi v župniji Dravograd. Nedeljsko sv. mašo smo darovali za vse ustvarjalce verskega tiska. V začetku sv. maše je g. župnik Igor vernikom nazorno predstavil 12 vrst verskega tiska, ki izhaja ( Družino, Ognjišče, župnijski list Studenec, Božje okolje, Beseda med nami, Mavrico, Najst…..). Naročnikov na verski tisk je v naši župniji sorazmerno malo, zato je župnik Igor vse povabil k naročilu in vsem toplo na srce položil, da naj bi vsaka družina brala Družino in Ognjišče, veroučenci Mavrico, mladi revijo Najst, za globlje duhovno poglabljanje in za rast v veri pa še druga glasila. Pred daritvenim oltarjem je bil razstavljen ves verski tisk za ogled.

GOD Sv. ANTONA PUŠČAVNIKA –   17. 1. 2022

  1. januarja je godoval svetnik sv. Anton Puščavnik. V Dravogradu je v podružnični cerkvi pri sv. Boštjanu en oltar posvečen sv. Antonu Puščavniku. V dolgoletni tradiciji praznovanja goda tega svetnika, je tudi letos, kljub korona času, bila sv. maša pri sv. Boštjanu s sodelovanjem cerkvenih pevcev in vernikov, sicer v okrnjeni obliki. V čast temu svetniku je v začetku sv. maše bila blagoslovljena voda, ki so jo okoliški kmetje v prejšnjih časih radi zajemali in z njo blagoslovili svojo živino. Letos se okoliški kmetje niso udeležili slovesnosti, zato je g. župnik sv. mašo in  vse naše molitve smo darovali  sv. Antonu, da bi se v okoliških kmetih zopet vzbudila vera in zaupanje v češčenje tega svetnika, ki je predvsem zavetnik in priprošnjik kmetov in kmečkega življenja. Sv. Antona so naši predniki tu zelo častili, zato je prav, da se tudi v mlajših rodovih to ohranja in na novo obudi. Tradicionalni blagoslov krač in domačih prekajenih mesnin pa smo zaradi korona razmer morali tudi letos opustiti. Sv. Anton prosi za nas !

 

NEDELJA BOŽJE BESEDE – 23. 1. 2022

Tudi v župniji Dravograd smo v nedeljo 23. januarja praznovali nedeljo Božje besede, ki je letos potekala pod geslom: » Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« Za sodelovanje vernikov v tednu božje besede pred to nedeljo in pri sv. maši v nedeljo, je g. župnik Igor povabil vse vernike, da prebiramo Sv. Pismo in sicer se duhovno poglobimo v prebiranje Lukovega evangelija in da v rokopisu prepišemo en odlomek iz Lukovega evangelija in ga položimo pred daritveni oltar. Temu vabilo se je odzvalo 11 vernikov, nekaj jih je v nedeljo pred daritveni oltar položilo svoje Sv. pismo. Sveta maša je bila v duhu praznika  Božje besede in v duhu tedna molitve za edinost kristjanov, ki je še potekal. Po končani sv. maši se je župnik Igor zahvalil bralcem Božje besede pri sv. mašah in  v znak pozornosti vsakemu bralcu poklonil knjižico Pod Jožefovim varstvom.

 

V župniji Dravograd pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah ( tudi med tednom ) berejo berila in prošnje vernikov redni bralci Božje besede. V skupini bralcev Božje besede v Dravogradu je  16 bralcev in  bralci sodelujejo v župnijskem občestvu pri sv. mašah že vrsto let. Skupina se je pred korona časi, tudi vsaj enkrat letno srečavala. Člani so zavzeti verniki in večina sodeluje v še v drugih skupinah v župniji.

Število bralcev niha in nekaj je tudi starejših. Zato vabimo v skupino bralcev Božje besede vsakega v župniji, ki v sebi čuti ljubezen do Božje besede in bi jo mogel pri sv. maši brati in na ta način postati oznanjevalec Božje besede. Vabilo v prvi vrsti velja mladim in staršem veroučencev.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV- 18. 1.- 25. 1. 2022

V cerkvi na slovenskem je od 18. januarja do 25. januarja potekal teden molitve za edinost kristjanov pod geslom : »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit. » ( Mt 2, 2). Tudi v župniji Dravograd smo v tem tednu molili za edinost kristjanov z vsakodnevnimi  darovanimi večernimi sv. mašami. Duhovno smo se povezali z vsemi kristjani preko pripravljenih nagovorov, božje besede in evangelijev iz v ta namen pripravljene knjižice.

 

zapisala Irma

Comments are closed.