Članice Društva kmetic Dravograd so se srečale pri Sv.Križu – 15.10.2021

Na svetovni dan kmetic, ki ga obeležujemo že od leta 2008, so se članice Društva kmetic Dravograd srečale pri Sv.Križu nad Dravogradom. Najprej so svoje srečanje položile na oltar ob daritvi svete maše. Mašo je vodil župnik Franček – zlatomašnik. Žal se jih je moglo udeležiti samo 17, saj so preostale in različnih razlogov (pandemija in posledice) manjkale.

Pri nas si Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije prizadeva, da bi se izboljšal položaj kmetic. Status kmetic še vedno ni zadovoljivo rešen. Tako država kot lokalne skupnosti premalo priznavajo pretekli in sedanji trud, ki ga kmetice vlagajo v razvoj podeželja in celotne družbe. Delo kmetic in vloga sta še vedno premalo cenjena. Delo žensk na podeželju je velikega pomena za napredek in izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju ter za priznavanje vloge kmetic pri ohranjanju družinskih vrednot in izboljšanju gmotnega položaja kmetij.

Kljub težkim časom zaradi Covid 19 so naše kmetice polne veselja do dela, polne optimizma, čeprav je njihovo delo na kmetiji in v gospodinjstvu neplačano in prepogosto nepriznano in necenjeno. Svetovni dan kmetic je pomemben trenutek za spodbujanje ukrepov vseh zainteresiranih strani za podporo kmečkim ženskam in dekletom, da ne samo obnovijo svoje življenje po covid-19, ampak da bodo bolje pripravljene na morebitne prihodnje krize.

Čas po maši pa so izkoristile za prijetno druženje, kavico, čaj in pogostitvi, ki so si jo pripravile. Tudi župnija in Pastoralno povezane župnije Dravograd vsem kmeticam iskreno čestitamo. Ostanite tako dobre in plemenite še naprej.  (I.G.)