Družinski velikonočni obred

Opomba za začetek: Kaj blagoslov jedil pomeni? Je to le narodni običaj ali pa ima globljo vsebino? Uganili ste: ker gre za blagoslov, mora imeti globlji pomen.

Predvsem se hočemo z blagoslavljanjem jedil Bogu zahvaliti za zadostno hrano. Koliko jih danes ni­ma dovolj hrane! Jedila pa, ki jih blagoslavljamo ob velikonočnih praznikih, imajo tudi globlji pomen, ki ga tukaj primerno poudarjamo. Vabim vas, da obhajate velikonočni zajtrk ali “žegen” resnično kot družinsko bogoslužje in ne le kot folkloristični običaj.

K zajtrku naj pride vsa družina, brez izjeme. miza naj bo pogrnjena z najlepšim prtom in lepo pri­pravljena ter okrašena s spomladanskim cvetjem. Po možnosti naj gori tudi sveča, ki predstavlja večno živega Kristusa, ki je Luč sveta.

V začetku naj oče (ali kdo drug prebere iz svetega pisma poročilo o Jezusovem vstajenju potem pa mati in otroci izmenjaje molijo molitve, kakor so nakazane. Družinsko bogoslužje zopet sklene oče s sklepno molitvijo.

 

OBRED MOLITVE:

oče:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen

Poslušajmo odlomek iz Svetega pisma: iz svetega evangelija po Luku:

Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile. Kamen so našle odvaljen od groba in stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih. Prestrašile so se in povesile obraz k tlom. Ona dva pa sta jim rekla: “Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je vstal. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji: ‘Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križan in tretji dan vstati.’” Tedaj so se spomnile njegovih besed. Vrnile so se od groba in vse to sporočile enajsterim in vsem drugim.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

vsi:
Hvala tebi Kristus.

mati:
Hala ti o Bog, za dar kruha. V svoji dobroti nam ga daješ toliko, da nam ni treba trpeti lakote. V znak tvoje je dobrote smo ta kruh obogatili z drugimi dobrotami, da se nam v obliki potice kaže kot razkošje tvoje dobrote.

otrok:
Daj, o Bog, da bi imeli sočutno srce do tistih, ki danes ne bodo imeli dovolj hrane. Daj, da bi se znali zatajevati in bi od svojega obilja, ki ga uživamo po tvoji dobroti, delili s tistimi, ki trpijo lakoto.

mati:
V velikonočni skrivnosti nas kruh spominja na zadnjo večerjo, ko si je Jezus izbral kruh za podobo svojega stalnega bivanja med nami. V obliki kroga spečena potica nas spominja tudi na trnovo krono, s katero so vojaki kronali našega odrešenika Jezusa.

otrok:
Naj bi vedno čutili spoštovanje do kruha, ki ima tako globok pomen v Jezusovem življenju.

mati:
Rdeči pirhi predstavljajo kaplje Kristusove krvi, ki je bila prelita za naše odrešenje.

otrok:
S hvaležnostjo se bomo tega spominjali, ko jih bomo jedli.

mati:
Jajce pa je tudi simbol Kristusovega vstajenja. Ka­kor se piščanec izvali iz jajca, ki ga obdaja kamnita lupina, tako je Jezus vstal iz kamnitega groba.

otrok:
O, Bog, daj, da ne bi nikdar pozabili, da bomo mi nekoč prav take vstali od mrtvih, kakor je Kristus.

mati:
Šunka in druge mesne jedi so simbol velikonočnega jagnjeta, s katerega krvjo je Bog obvaroval IzraeIce smrti in jih potem rešil iz egiptovske sužnosti. Pri obedu velikonočnega jagnjeta je Jezus sam sebe izročil nam v hrano.

otrok:
Hvala ti, Gospod Jezus, da nas pri svetem obhajilu hraniš s svojim telesom in krvjo.

mati:
Meso nas še spominja, da je Jezus kot pravi človek trpel in umrl na križu in je tretji dan tudi kot pravi človek vstal od mrtvih.

otrok:
O, Bog, daj vsem ljudem razumeti, da si nas ustva­ril zato, da bi večno živeli.

mati:
Hren je grenka in pekoča korenina, ki predstavlja žeblje, s katerimi je ·bil Jezus pribit na križ.

otrok:
Naj nas to zelišče opominja, da pomeni biti kri­stjan tudi biti pripravljen pretrpeti kaj za Kristusa in za vse, za katere je Kristus trpel in umrl.

oče:
O, Bog, naj s hvaležnostjo zaužijemo to velikonočno hrano in se pri tem spominjamo čudovitih skrivnosti našega odrešenja ter se tebi za vse zahvaljujemo z življenjem po tvoji volji, ki živiš in nas ljubiš vekomaj.

vsi:
Amen.