Država je zavezana varovanju zakonske zveze moškega in ženske

Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci vsi skupaj prav lepo pozdravljeni.
1. V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK čutimo dolžnost, da se v času, ko se naša država sooča z resnimi ekonomskimi, socialnimi in demografskimi problemi, zavzamemo za ohranitev in okrepitev vrednote zakonskega in družinskega življenja.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR- D) ocenjujemo kot neprimeren in mu odločno nasprotujemo. 3. V Komisiji smo prepričani, da je sklenjena zakonska zveza znamenje vseživljenjske zveze med enim moškim in eno žensko, ki sta se skupaj odločila za ljubeče in zvesto življenje moža in žene.
4. Zakonska zveza te vrste je najbolj primerno okolje za otrokov psihološki, telesni in duhovni razvoj. Zato je institucija zakonske zveze »enega moškega in ene ženske« velika naravna in Božja dobrina, ki mora biti tako na zasebni kot tudi na družbeni ravni ustrezno zaščitena, v izobraževalnih ustanovah ter v javnem življenju, pa ustrezno promovirana.
5. Zato v Komisiji odločno nasprotujemo tistim predlaganim spremembam družinske zakonodaje, ki bi pojmovanje in vrednotenje zakonskega in družinskega življenja izpostavile novim pretresom in ga še bolj razvrednotile, posvojene otroke pa izpostavile nepredvidljivim in nepopravljivim posledicam. To je bilo tudi mnenje skupne izjave največjih verskih skupnosti v Sloveniji, ki so jo 22.3.2012 podpisali predstavniki Katoliške Cerkve, Pravoslavne Cerkve in Islamske skupnosti.
6. V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK menimo, da bo redefinicija zakonske zveze odprla vrata novim oblikam diskriminacije, omejevanju verske svobode in omejevanju svobode izražanja državljanov kot tudi simbolnemu razvrednotenju zakonske zveze, materinstva in očetovstva. Med temi posebej omenjam naslednje:
– Sprejem takšne redefinicije za državljane ne predvideva ugovora vesti ter odpira vrata diskriminaciji vseh tistih ljudi, ki se ne strinjajo z ideološko redefinicijo zakonske zveze. To se bo še posebej pokazalo v primeru odpuščanja matičarjev, ki ne bodo hoteli sklepati zakonske zveze. Podobno bo veljalo v primeru učiteljev, ki ne bodo poučevali teorije spola in se ne bodo strinjali z državno ideologijo. Podobno bo veljalo za sodnike in socialne delavce.
– Sprejem zakona bo odprl vrata potencialnemu sankcioniranju katoliških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki ne bodo sledile sporni državni ideologiji in zaradi zavračanja te ideološke redefinicije tvegale izgubo javnega financiranja.
– Sprejeta redefinicija bo odprla vrata diskriminaciji družinskih, verskih in humanitarnih organizacij na javnih razpisih, ki se pri svojem delu ne bodo izrecno posvečale redefiniranim oblikam skupnega bivanja.
– Predlog bo odprl vrata za zdravljenje neplodnosti z biomedicinsko pomočjo na državne stroške in to za ljudi, ki niso neplodni. Prav tako bo takšna redefinicija zakonske zveze odprla vrata nadomestnemu materinstvu in izkoriščanju revnih žensk, ki bodo prodajale svoje otroke za bogate naročnike.
– Redefinicija zakonske zveze bo omejila in kršila pravico staršev do vzgoje v skladu z lastnim etičnim in verskim prepričanjem, saj bodo na osnovi tega zakona spremenjeni učni načrti, ki bodo zanikali pomen materinstva in očetovstva.
7. Na koncu v Komisiji poudarjamo, da je še večja zaščita družine, utemeljena na zakonski zvezi med možem in ženo, nujno potrebna za celosten razvoj človeške osebe in njeno dostojanstvo ter tudi za trdnost, mir in prihodnost naroda ter države. Zato vas v imenu Komisije Pravičnost in mir pozivam, da se odpoveste ideološkim delitvam in predlog spremembe zakona zavrnete.

dr. Tadej Strehovec,
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK
________________________________________
(Govor na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem Zboru, 10. 2. 2015)