God Sv.Marka – praznovanje na Viču ter Marija – Mati dobrega sveta pri Sv.Križu nad Dravogradom

V tednu molitve za duhovne poklice od 23. aprila do 30. aprila, ki je potekal pod geslom Poklicani, da bi živeli, smo se molivke molitvene skupine za nove duhovne poklice  župnije Dravograd, vsak dan pol ure pred sv. mašo zbirale, v farni ali podružnični cerkvi, k molitvi devetdnevnice k blaženemu Antonu Martinu Slomšku za nove duhovne poklice, da bi se poklicani pogumno odzvali na Božji klic in šli za Jezusom, molili smo za svetost, stanovitnost in za zdravje naših duhovnikov v PZŽ Dravograd, za g. Igorja in g. Frančeka.

V torek 25. aprila na praznik Sv. Marka, apostola in evangelista, smo se k molitvi zbrali v cerkvi Sv. Lenarta na Viču, kjer smo skupaj z domačimi verniki obhajali Markovo procesijo in sv. mašo, ki jo je daroval naš g. župnik Igor.

Na Viču je dolgoletna tradicija, da se na god Sv. Marka obhaja Markova procesija, katere blagoslov so naši predniki zelo spoštovali-veliko so dali nanj in se je udeleževali v večjem številu. Tako smo se verniki tudi letos zbrali na kmetiji Krevh pri Marijini kapelici  in mimogrede ugotovili, da je poteklo že 10 let od njene blagoslovitve. In od tam v procesiji odšli v cerkev.

Župnik Igor nam je najprej obrazložil pomen Markovega blagoslova, ki ga obhajamo s procesijo. God sv. Marka obhajamo na začetku pomladi, ko so naša polja in vrtovi že obdelani in smo v zemljo že položili semena za novo letino. Človek lahko vse naredi, ampak rast in rodovitnost pa daje samo Bog Stvarnik. Zato smo z molitvijo litanij vseh Svetnikov v procesiji na čast Sv. Marku prosili ljubega Boga za blagoslov vsega kar smo posejali v zemljo, da bi bogato obrodilo.

S sveto mašo smo počastili Sv. Marka in svetniškega kandidata Ireneja Baraga, ki je podobno kot Sv. Marko hodil za Gospodom, ga ljubil, oznanjal in klical ljudi k spreobrnjenju v zakramentu sv. spovedi in častitvi Jezusa v Sv. Rešnjem Telesu (čas v katerem je živel in deloval je bil podoben današnjemu). Njegovo geslo je bilo Le eno je potrebno…..in to je z vsem srcem, vso dušo, mislimi in vsemi dejanji nesebično ljubil Boga in mu sledil.

V sredo 26. aprila na god  Marije Matere dobrega sveta smo se k molitvi zbrali pri Sv. Križu. K obhajanju tega praznika pri Sv. Križu nas je povabil g. župnik Franček, ki nam je povedal, da je v tej cerkvi podoba Marije Matere dobrega sveta. Nad tabernakljem glavnega oltarja je  ta prelepa milostna podoba, pod katero smo se zbrali v molitvi za duhovnike in duhovne poklice. Lepo število se nas je zbralo in g. župnik Franček je daroval sveto mašo Mariji Materi dobrega sveta v čast. Sv. maša je bila obogatena tudi s petjem, ob koncu pa smo  lepo zmolili litanije Marije  Matere dobrega sveta, njej v čast ter prosili za našega nadškofa Alojzija Cviukla, ki je bil na ta dn pred 8 leti imenovan za mariborskega nadškofa.

Za lepo obhajanje obeh praznikov v cerkvi sv. Lenarta na Viču in v cerkvi Sv. Križa so poskrbele tudi pridne roke Mojce Plazovnik in Zofije Mager, ki sta tako skrbno in lepo pripravili in okrasili s cvetjem naši svetišči (pri sv. Križu še lepi novi oltarni prti ). Hvaležni smo jima in Bog jima povrni.

Vsi smo poklicani k molitvi za naše duhovnike in nove duhovne poklice.

Bog daj, da se zbudimo, se začnemo tega vse bolj zavedati in res začnemo moliti vsi, kot občestvo, in prosti Boga, naj se milostno ozre na nas v tem času in nam da novih duhovnih poklicev in ohranja pri močeh in vztrajnosti naše duhovnike, ki so že v letih, pa se še vedno do konca razdajajo Bogu in nam, da naše župnije niso brez sv. maš in mi ne brez Božjega kruha za večno življenje – sv. Evharistije. HVALA VAM in BOG POVRNI.

molivka Irma