Izlet animatorjev

Vsako leto po oratoriju mladi odidejo na zasluženi izlet. Tokrat so čakali vse do minule sobote, ko so se podali v Maribor.Prvo uro so preživeli na blowlingu in skušali podreti čim več kegljev. Najbolj natančno roko so imeli Tadej, Andrej, g. Igor in Danijela. Bravo! Nato jih je pot vodila na Studence, kjer so obhajali sveto mašo, kjer so se Bogu zahvalili za milost vere in možnost, da lahko svoje talente in zgled delijo s svojimi mlajšimi brati in sestrami v župniji, ulici ali celo na žurih. Vsi skupaj so si v kinu ogledali še komedijo in se do solz nasmejali. Menda je po dvorani odmeval smeh dravograjčanov. Za konec pa na večerjo h “kitajcem”.

Bil je lep večer in vsi skupaj si želijo, da bi takšnih trenutkov bilo več.