Jaslice in božično drevo prinašata sporočilo luči, upanja in ljubezni

»Jaslice in božično drevo sta vedno sugestivni božični znamenji, ki sta ljubi našim krščanskim družinam: spominjata na skrivnost utelešenja, na edinorojenega Božjega Sina, ki je postal človek, da bi nas zveličal, in na luč, ki jo je Jezus s svojim rojstvom prinesel na svet. Toda jaslice in drevo se dotikata src vseh, tudi tistih, ki ne verujejo, saj govorita o bratstvu, intimnosti in prijateljstvu; ljudi našega časa kličeta k ponovnemu odkritju lepote preprostosti, medsebojne delitve in solidarnosti. Sta povabilo k edinosti, slogi in miru. 

Jaslice in božično drevo sta »povabilo, da bi v našem osebnem in družbenem življenju naredili prostor Bogu, ki ne pride z nadutostjo, da bi vsilil svojo moč, temveč nam ponudi svojo vsemogočno ljubezen preko krhke podobe Otroka. Jaslice in drevo torej prinašata sporočilo luči, upanja in ljubezni.«

Mesija je postal človek in je prišel med nas, da bi razpršil temo zablode in greha, da bi človeštvu prinesel svojo božansko luč. Jezus sam o sebi reče: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« (Jn 8,12) Hodimo torej za Njim, ki je prava luč. (papež Frančišek)