Kanonična vizitacija nadškofa v župniji Dravograd in Ojstrica

V župniji Dravograd in Ojstrica se je 28.2.2017 mudil naš nadškof Alojzij Cvikl na kanonični vizitaciji. Poseben dan je bil za vse nas, zato smo se nanj skrbno pripravljali. Veliko dela je bilo storjenega, da smo lahko našemu nadpastirju pokazali in povedali vse, kar je za župnijo pomembno. Od stavb cerkva, kjer obhajamo bogoslužja do pastorlanih dogajanj, ki zaznamujejo našo župnijo in jo delajo uspešno.

V pričakovanju kanonične vizitacije g. nadškofa Alojzija Cvikla, se je v župniji Dravograd že kar lep čas pred tem dnevom, odvijalo pestro delo, v katerega smo bili vključeni tudi farani: posebna ekipa z g. župnikom Igorjem in s ključarji je opravila zahtevno delo popisa inventarja vseh cerkva in vseh župnijskih objektov, pripraviti in urediti se je morala vsa župnijska dokumentacija za vizitacijo, pripraviti poročila o delu vseh skupin v župniji, še marsikaj počistiti in postoriti v cerkvah in župnišču.

Tako je bilo vse pripravljeno, ko je v  torek 28. februarja  g. nadškof Alojzij Cvikl prišel na delovno  kanonično vizitacijo v župnijo Dravograd in Ojstrica. Njegov urnik je bil napolnjen z  dopoldanskimi ogledi vseh cerkva v župniji Dravograd in Ojstrica ( farna cerkev sv. Janeza Evangelista in cerkev  sv. Vida v Dravogradu ter podružnične cerkve  sv. Lenart na Viču,  Sv. Magdalena in sv. Boštjan in cerkev sv. Janeza Krstnika na Ojstrici in sv. Duha). G. župnik Igor je g. nadškofa tudi popeljal na obisk občine, upravne enote, kabelske televizije in Foto Anke z namenom, da g. škof spozna poleg župnije še druge institucije v občini Dravograd in v katerih so zaposleni tudi nekateri farani.

V popoldanskem času je g. nadškof opravil pomembne razgovore s tajnico in tajništvom ŽPS Dravograd, voditelji odborov in kateheti. Svoj čas je posvetil tudi srečanju in razgovoru z vsemi skupinami v župniji (molitvenima, bralci Božje besede, Karitas, pevci, krasilkami cerkve). Sledila je večerna sv. maša, ki jo je daroval za vse žive in rajne farane in po njej je sledilo še srečanje-seja ŽPS Dravograd in Ojstrica ter ključarji.

Vsa srečanja faranov z g. nadškofom so bila prijetna, prisrčna in iskrena. G. nadškof je v razgovorih pozorno prisluhnil vsakemu in vsemu kar smo mu povedali o našem krščanskem življenju v župniji, težavah in skrbeh za prihodnost župnije, ko je tako težko graditi skupno župnijsko občestvo in vanj vključevati mlade, starše, veroučence. Nadškof nam je ljubeče in iskreno položil na srce, da se ne smemo zbati naše majhnosti, ampak je pomembno, da pogumno stopimo na pot medsebojne odprtosti, zaupanja in spoštovanja in v osredinjenju okoli Jezusa začnemo graditi živo občestvo- jedro župnije, ki bo v veselju in slavljenju Evharistije-Jezusa postajalo privlačno za vse, ki so danes mogoče še samo opazovalci. Izrazil je hvaležnost in velik pomen, da se moli za duhovne poklice, za duhovnike in za njihovo stanovitnost, ker je kot vemo veliko pomanjkanje duhovnih poklicev in duhovniki, ki so z nami so že v letih in zelo preobremenjeni. Zato je položil na srce, da kot laiki pomagamo v župniji na mestih, kjer lahko razbremenimo naše duhovnike.

Pri sv. maši je povabil vse, da naj moč za svoje življenje črpamo iz Jezusove  Evharistične daritve in tako vedno bolj postajamo kristjani srca v medsebojnih odnosih in uresničevanju poslanstva, ki nam je zaupano.

Za konec sv. maše smo prejeli še poseben g. nadškofov blagoslov. Potem pa so imeli priliko se slikati z g. nadškofom vsi veroučenci, ki so se udeležili sv. maše s starši. Prav v darovani sv. maši se je začutilo, kot je povedal g. nadškof, zedinjenje župnijskega občestva in lepo nam je bilo.

zapisala Irma

DSC_0146 DSC_0152 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0183 DSC_0188 DSC_0189 DSC_0198