Katehumenat 2013-14

Poglabljanje vere in prejem svetih zakramentov: Plakat za katehumenat