Kratko poročilo s seje ŽPS Dravograd

Poročilo s seje ŽPS Dravograd, ki je bila 31.1.2014

 Na seji  smo obravnavali  naslednje zadeve:

1.    Duhovni del iz Priročnika pastoralnega načrtovanja za župnijske pastoralne svete – Na poti k izviru prvo  poglavje –Mesto božje besede v mojem življenju

2.    Pogled na pretekle dogodke v župniji: pregled dogodkov v naši župniji za mesec december in januar. Strinjali smo se, da je bilo res veliko dogajanj od izleta animatorjev v Maribor, adventnega pohoda v St.Paul, Miklavževanja, bile so maše svitnice v adventu ob sredah in sobotah, z delom je pričela biblična skupina pod vodstvom g. Marjana, bila je maša za domovino, praznovanje farnega zavetnika , božično praznovanje, blagoslov otrok 29.12,  koncert pevskih zborov občine Dravograd, novoletno srečanje duhovnikov z občinsko upravo, koledovanje s cerkvenimi pevci,   seja Tajništva pastoralne zveze , srečanje mladih iz koroških župnij pod naslovom Ustvarjeni za srečo, seja ključarjev, srečanje ljubiteljev Sv. Pisma na Ravnah,  in še kaj bi se našlo. Dogodki so bili lepo obiskani in so lepo uspeli, le prisotnost ljudi pri maši za domovino je bila bolj slaba.

3.    14.1.2014 je bila seja Tajništva pastoralne zveze župnij Dravograd, udeležili so se je predstavniki posameznih župnijskih pastoralnih svetov vseh župnij razen Ojstrice. Obravnavali so problematiko v posameznih župnijah, dogodke v preteklem letu. Ugotavljajo, da se v Dravogradu veliko dogaja, drugod po župnijah  pa ne, tudi seje ŽPS so redko, ponekod samo dve na leto, v župnijah je tudi malo sodelavcev, pri mašah je zelo malo mladih in družin. Pogovarjali so se tudi o aktivnostih, kaj bi ostalo na župnijah in kaj bi prenesli na zvezo. Tako bi srečanje zakoncev jubilantov naj bilo letos za celo zvezo na Kronski gori, srečanje starostnikov in bolnih pa ostane v posameznih župnijah, srečanje pevskih zborov bo v Dravogradu, zgodilo naj bi se srečanje vseh bralcev božje besede v Pastoralni zvezi, v biblično skupino, ki deluje v Dravogradu pa se naj povabi tudi ostale župnije v zvezi , tudi animatorji naj bi se srečali v okviru pastoralne zveze. Predlagano je tudi, da se organizira  dvodnevno romanje v okviru zveze župnij.

4.    Poročilo s seje dekanov in naddekanov je podal g. Igor, povedal je, da so se pogovarjalo o pastoralnem načrtovanju, kako uporabljati pastoralni načrt, kako poživiti občestveno vero, februarja bo rekolekcija vseh duhovnikov nadškofije MB v Mariboru.

5.    Kako je s Katehezo v župniji: Katehistinja Katja je povedala, da verouk poteka v župniji v ponedeljek,  torek in v soboto. Verouk ob sobotah se je zelo dobro prijel, bi pa  potrebovala pomoč animatorjev, ki bi sodelovali pri oblikovanju verouka, saj traja tri ure in se je potrebno z otroci kar dosti truditi, naporno je. Ugotavlja tudi, da je zelo pozitivno, ko so pri  verouku v 1. in 2. razredu prisotni starši, je pa problem, ker je zelo malo otrok pri nedeljskih mašah. Sklep: Delati se bo začelo z zakonci, ustanovila se bo zakonska skupina.

6.    V župniji se bo ustanovila molitvena skupina za duhovne poklice Goreči grm, vabimo vse, da se včlanijo v to skupino.

7.     Prihajajoči dogodki: zakonski tečaj bo 21, 22, 23 marca v Mežici, 4, 5, 6, april v Dravogradu, v tednu družine se bo pripravilo nekaj za starše-pričevanje.

8.     Člani skupine za pastoralno načrtovanje v župniji bodo pričeli z delom  v četrtek 13. 2. 2014.    8. februarja bo po maši umetniški dogodek, umetniška  evangelizacija, ”V začetku je bila beseda”, nastopal bo Zoran A. More dramski igralec in režiser.