Lepa Nedelja pri Sv. Magdaleni 23.7.2023

V poletnih mesecih, juniju, juliju in avgustu se po podružničnih cerkvah opravijo Lepe Nedelje, procesije z mašo, ki so posvečene zavetnikom cerkva na godovni dan in druženju faranov. V nedeljo 23.8. 2023 je bila opravljena Lepa Nedelja pri Sv. Magdaleni zaselek Velka, Vrata nad kmetijo Murnhof, ob 10. se je pričela procesija z mašo.

Ključarja Danica Šatur in Franc Tratnik sta prizadevna skrbnika cerkve, ki je lepo urejena v  notranjosti, obnovljeni oltarji in zunanjost z obnovljeno streho, zvonikom, novo fresko Sv. Krištofa itd., cerkev vredna ogleda. S pomočjo prizadevnih pomočnikov in krasilk, so se zbrali v soboto popoldne, da so okrasili notranjost in zunanjost cerkve s postavitvijo 4. evangeljskih postaj. Trbonjski gasilci so postavili dva šotora s klopmi in mizami, za gostinsko ponudbo je vse potrebo pripravil kmečki turizem Palko.

V nedeljo se je procesije in maše udeležilo lepo število faranov iz celotne občine Dravograd. Procesijo in mašo je daroval gospod župnik Igor Glasenčnik. Praznovali smo god zavetnice Sv. Magdalene, nedeljo Sv. Krištofa zavetnika vseh voznikov, svetovni dan starih staršev ( babic in dedkov) in ostarelih. Poudarek je na simbiozi sobivanja mladih in starejših. V pridigi je g. župnik Igor podal spodbude vsem mladim in starejšem iz poslanice papeža Frančiška ob letošnjem svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih. Procesija in mašo je z glasbo obogatila godba na pihala Ojstrica in mešani pevski zbor župnije Dravograd. Gospod župnik se je zahvalil vsem, ki so kakor koli prispevali k uspešni izvedbi Lepe Nedelje pri Sv. Magdaleni.

Po končani maši je bilo druženje krajanov pod lipo v okviru prireditev od lipe do lipe po krajevnih skupnostih in zaselkih v občini Dravograd. Kmečki turizem Palko je poskrbel za postrežbo z jedačo in pijačo. Zaigral je ansambel, ki je poskrbel za prijetno vzdušje. Praznovanje se je nadaljevalo v prijetno nedeljsko popoldne.

Letošnje poletje se kar vrstijo neurja, zato smo v prošnjah pri procesiji z globoko vero prosili Boga, da nas naj obvaruje groma in vseh hudih ujm. Za Lepo Nedeljo Sv. Magdalene  pa je nam  Bog naklonil lepo poletno vreme.

Zapisal: Jožef Kladnik                                                               Dravograd 23.7.2023