Lepa nedelja na Šempetru in blagoslov oken – 1.7.2018

V nedeljo 1.julija smo slovesno praznovali našo lepo nedeljo. Praznovanje smo začeli že v petek na praznik ap.Petra in Pavla s slovesno mašo s somaševanjem, ki jo je vodil dekan Franc Brglez. Lepo ozaljšana cerkev z mnogimi spletenimi venci je še bolj pripomogla k prazničnemu vzdušju.  Letos smo bili še posebej hvaležni za velik uspeh obnove velikih oken v cerkvi. Med nami je bil g.Bernard Geršak iz Mariborske nadškofije, ki je blagoslovil nova okna v naši veliki cerkvi Sv.Petra. Okna so bila dotrajana in kar precej smo se potrudili, da smo jih uspeli obnoviti.Spomladi 2017 smo pridobili pogoje za izdelavo novih oken s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Pridobili smo ponudbe treh možnih izvajalcev ter se odločili, da delo zaupamo Mizarski delavnici Kograd IGEM v Otiškem Vrhu, saj so imeli  za tovrstna dela po priporočilu Zavoda za kulturno dediščino Maribor bogate izkušnje. Predračun za izvedbo del zamenjave vseh oken je bil 25.344,34 €.

Po posebni prošnji, ki smo jo razdelili med prebivalce Otiškega Vrha,  smo zbrali 2.442 €. Vsa preostala sredstva v vrednosti 22.902 €, pa smo pridobili s posekom dreves v župnijskem gozdu.

Nova okna so bila izdelana konec lanskega leta in dokončno vgrajena v mesecu marcu letos.

V letošnjem mesecu juniju nam je mizar Avgust Hudolist iz Starega trga izdelal tudi novo omaro v zakristiji. V pomladnem času je bilo obnovljeno še ozvočenje v cerkvi  in popravljeno zvonjenje.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim finančnim darom podprli naša  prizadevanja.

Župnijska cerkev sv. Petra na Kronski gori (Šempeter) stoji na Korovnikovem hribu nekaj nad 250 let. Ivan Sedej jo je v svoji knjigi Sto najlepših cerkva na Slovenskem uvrstil med nje. Sprva je bila namenjena zgolj romarjem, a pričakovani obisk romarjev ni zadovoljiv načrtovalcev, zato so jo v prejšnjem stoletju imenovali tudi za farno svetišče župnije Sv.Peter na Kronski gori. Tako je povezala prebivalce Otiškega Vrha in okolice. Cerkev je po svoji impozantnosti in veličini razglašeni kulturni spomenik prve kategorije. Hvaležni smo prednikom, da so na tem lepem kraju zgradili to mogočno cerkev. Nam faranom je v ponos, a hkrati prinaša tudi veliko skrbi in iskanje potrebnih sredstev za njeno vzdrževanje. To posebej občutimo, ko želimo opraviti kakšno veliko delo obnove na njej. Podobno je bilo tudi tokrat. Aktivnih faranov je vedno manj. Tudi romarjev ni veliko. Kljub temu smo veseli, da nam je v zadnjem letu uspela zamenjava vseh velikih oken v cerkvi.

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

Obnovljena okna v prezbiteriju in v cerkvi

 

 

 

 

 

 

 

Nova omara v zakristiji