Lepaa nedelja pri Sv.Boštjanu -19. 8.2018

V sončnem nedeljskem dopoldnevu 20. nedelje med letom, se je pri obhajanju Rokove lepe nedelje pri Sv. Boštjanu, zbralo lepo število vernikov. Praznični utrip se je čutil že v soboto ob skrbni pripravi na slovesnost, ko je družina, p.d. Gumput, ki je skrbnica cerkve Sv. Boštjana, ob sodelovanju domačinov, čistila okolico, pripravila štiri oltarje zunaj cerkve in okrasila cerkev s cvetjem.

Tako je bilo vse pripravljeno za nedeljsko slovesnost, ki jo je letos vodil domači župnik Igor ob sodelovanju  skrbnika  cerkve, pevcev dravograjskega cerkvenega zbora, bralcev Božje besede, ministrantov in godbe na pihala Ojstrica. Še posebej pohvalno je, da so letos zopet bela dekleta ( 5 deklic z venčki na glavi ) v procesiji ponesle kipec Marije.

V procesiji z Najsvetejšem smo pri štirih oltarjih v Božji besedi slavili Boga, ga prosili za Božji blagoslov vere, upanja in ljubezni, ki se naj razlije na naše mlade, naše družine, vse verne in vse prebivalce tega kraja.

V treh točkah je vse navzoče v nagovoru pri sv. maši  nagovoril g. župnik Igor. Najprej je izrazil veselje in hvaležnost, da je lahko v procesiji ponesel Jezusa v Najsvetejšem in po Božji besedi in evangeliju klical nad vse Njegovo navzočnost in Božji blagoslov za vse potrebe vseh. Nakar je v drugi točki nazorno v zgodbi povzel, da Boga ne smemo prositi samo za naše materialne potrebe in uslišanja naših tegob, saj Bog tako ve kaj potrebujemo, ampak moramo stopiti v globlji stik z Jezusom – Bogom. Saj Bog hoče globlji stik z nami tako, da mu dovolimo, da pride On v naše telo, saj se ga dotaknemo, ‘primemo za roko’.

Jezus – Bog hoče, da smo vsak dan z njim v intimnem odnosu preko molitve. Jezus želi, da se družina zbere v molitvi, celotna družina skupaj prihaja k sv. maši, skupaj hodi na lepe nedelje, romanja… Samo družine, ki skupaj živijo ta intimni odnos z Jezusom, imajo prihodnost. Zato v novem šolskem (pastoralnem letu ), ki prihaja, velja iskreno in srčno povabilo za vse veroučence in vse družine, da naj se samo prepustijo Jezusovemu dotiku- Božji ljubezni in naj samo Njega iščejo- Njegov dotik.

Kot tretje je g. župnik Igor izpostavil lik svetnika sv. Roka, ki je upodobljen v glavnem oltarju te cerkve, v svoji tipični podobi svoje ekstencialne bede s kužkom ob sebi. V tem stanju bede in nemoči Rok ne obupa, saj je ob njem kužek, ki mu ga je Bog poslal in po božjem Duhu mu je kužek prinašal kruhek in lizal rane, da je ozdravel. Tako nam sv. Rok govori da, ko se znajdemo v ekstencialni bedi, je rešitev v Bogu. Rešitev je v neomejnem zaupanju, molitvi, klicanju. Poiščimo Njegov dotik in Bog bo poslal nekoga, ki nam bo prinesel ‘kruhek rešitve’. Bog pošilja kruhek: zakramente, angele in sv. evharistijo – kruhek večnega življenja, ki je največja pomoč in moč za večno življenje. Samo v neomajni predanosti Bogu bomo deležni Njegovega ozdravljajočega dotika.

Slovesna sv. maša se je zaključila z Božjim blagoslovom in darovanjem okoli oltarja. Za pravi zaključek slovesnosti lepe nedelje smo se malce podružili zunaj cerkve. Odhajali smo v lepo sončno nedeljo, v srcu hvaležni in bogati za vse Božje dotike, ki smo jih doživeli in da jih podelimo z vsemi.

Zapisala Irma