Leta 2020 na svetu 1.360 milijonov katoličanov oz.17,7 % prebivalstva

avtor članka na Vatican News: Andreja Červek

Po poročanju Centralnega statističnega urada Cerkve se je število katoličanov povečalo za 1,2 odstotka. Leta 2020 jih je bilo na svetu 1.360 milijonov.

Centralni statistični urad Cerkve je izdal Papeški letopis 2022 in Cerkveni statistični letopis 2020. Iz podatkov je mogoče razbrati nekaj novosti, povezanih z življenjem katoliške Cerkve po svetu v dvoletnem obdobju 2019-2020. Ustanovljeni so bili 1 metropolitanski sedež in 2 škofijska sedeža. Povečalo se je število krščenih katoličanov, predvsem v Aziji in Afriki. Nekoliko se je zmanjšalo število škofov in duhovnikov. Povečuje pa se število stalnih diakonov.

Katoličani predstavljajo 17,7 % svetovnega prebivalstva

Število krščenih katoličanov na svetovni ravni se je od leta 2019, ko jih je bilo dobrih 1.344 milijonov, povečalo na 1.360 milijonov leta 2020, kar pomeni absolutno povečanje za 16 milijonov ali za približno 1,2 %. Če podatke primerjamo z rastjo svetovnega prebivalstva, ki se je v istem obdobju povečalo s 7.578 na 7.667 milijonov, vidimo, da je delež katoličanov na svetovni ravni v obeh letih stabilen in ostaja 17,7 %. A če se relativno število katoličanov na svetovni ravni ni spremenilo, pa podatki kažejo drugačno sliko po celinah. Rast je zaznati v Aziji, in sicer za 1,8 %, ter na afriški celini za 2,1 %, medtem ko je rast v Evropi komaj zaznavna in dosega 0,3 %.

Comments are closed.