LITANIJE MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

Danes je god Marije, Mater dobrega sveta. Morda za pobožnost zmolimo te njene litanije, njej v čast.

Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.

Kristus, sliši nas.

Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški – usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas.

Bog Sveti Duh – usmili se nas.

Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas.

Sveta Marija, ljubezniva hči nebeškega Očeta – prosi za nas.

Sveta Marija, častita mati božjega Sina,

Sv. Marija, prečista nevesta Svetega Duha,

Sv. Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta,

Sv. Marija, Mati dobrega sveta,

Sv. Marija, ki dober svet daješ dušnim pastirjem,

Sv. Marija, ki dober svet daješ oblastnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ ubogim in revnim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ žalostnim in dvomečim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ  obupanim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ bolnikom in ujetnikom,

Sv. Marija, ki dober svet daješ umirajočim,

Sv. Marija, ki dober svet daješ grešnikom v pokori,

Sv. Marija, ki dober svet daješ vsem vernim kristjanom,

Marija, mati milosti in dobrote,

Marija, mati sporazumnosti in modrosti,

Marija, mati najlepše ljubezni,

Marija, zgled prave ponižnosti,

Marija, zgled srčne pobožnosti,

Marija, zgled deviške čistosti,

Marija, zgled potrpežljivosti,

Marija, zgled lepega življenja,

Marija, zgled vseh čednosti,

Marija, zgled krščanske popolnosti,

Mi, tvoji služabniki! Prosimo Te, usliši nas!

Naj božje in cerkvene zapovedi zvesto spolnjujemo,

Naj se vseh grehov skrbno varujemo,

Naj svojega bližnjega prav ljubimo,

Naj vsem svojim razžaljivcem iz srca odpuščamo,

Naj ob smrtni uri sv. zakramente vredno prejmemo,

Naj v božji milosti živimo in umrjemo,

Naj po smrti večno zveličanje dosežemo,

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

prizanesi nam, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

usliši nas, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,

usmili se nas!

Gospod, usliši nas, Kristus, sliši nas, Gospod, usmili se.

 

V.: V vseh revah in nadlogah:

R.: Dober svet nam daj, o Marija!

Molimo!

O prečastita in od vekomaj izvoljena Mati Jezusova, Marija! Ti si za Bogom naše edino pribežališče in upanje. Ponižno te prosimo, podeli nam svoj dober materni svet in nam pomagaj v vseh okoliščinah našega življenja zvesto spolnjevati božjo voljo, varovati se greha, živeti in umreti v božji milosti in enkrat doseči večno zveličanje po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu, ki s teboj živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen.