Martinova nedelja v župniji Dravograd

Na 33 . nedeljo med letom, 13. novembra 2016, smo tudi v župniji Dravograd v slovesni  sveti maši počastili svetnika Sv. Martina, katerega 1700 letnico rojstva  tega zelo priljubljenega svetnika letos obhaja katoliška  Cerkev. V začetku svete maše so lik svetnika župnijskemu občestvu predstavili pevci otroškega zbora z vstopno pesmijo o Sv. Martinu  in veroučenca s krajšim pomenljivim prizorom iz njegovega življenja.

V uvodu svete maše  je gospa Majda povabila vse vernike, tudi otroke, k zbranemu poslušanju Besede, da bi se vtisnila v srca in postajala opora v težkih trenutkih življenja. Božja beseda in še posebej evangelij te nedelje pa je bila globoko pretresljiva, saj sta prav apokaliptično naslikala svet, ki si ga gradimo in v to kar verjamemo, da je tako trdno na tem svetu.  Tudi v  razlagi evangelija je župnik Igor še globlje popeljal k resnici o propadu tega sveta, o smislu naših dobrih del, naših lepih odnosih, ki jih gradimo, o smislu vere, ki je samo odlična popotnica za  hojo skozi ta svet in o plačilu ker ljubimo in živimo po evangeliju.  Poudaril je, naj nikar ne pričakujmo plačila za vse to na tem svetu, nagrada nam je obljubljena v večnosti. Pot, da bomo prišli do večnega življenja in do nagrade za življenje po evangeliju na tem svetu, pa je naša vztrajanje v svojih življenjskih situacijah, v katerih stanovitno čakajmo na Kristusov prihod, saj nam On govori: »S svojo stanovitnostjo si boste pridobili življenje!«

Ostrina in resnica povedanega, pa nikakor ni skalila našega veselega upanja, saj sta vedno z nami  Jezus in sveta Cerkev, ki je danes v tem svetu še kako potrebna v svoji moči delovanja in graditve božjega kraljestva v župnijskih občestvih, kakor je povedal župnik Igor, da je bila osrednja misel srečanja duhovnikov z nadškofom na Pohorju.

Radost življenja so vso sveto mašo med vernike delili otroci otroškega zbora, s svojim lepim in  ubranim petjem večinoma novih pesmi. Hvala jim za tako, zelo veselo poživitev svete maše.

Irma