Maša ob začetku molitvene osmine za duhovne poklice

Na 3. velikonočno nedeljo 10. aprila, smo dravograjski farani doživeli lepo pripravljeno sv. mašo, pri kateri so sodelovali naši birmanski pripravniki in njihovi starši. Za petje med mašo so poskrbeli otroci našega otroškega pevskega zbora s svojimi angelskimi glasovi.

Pred sv.mašo nas je ob vstopu v cerkev pozdravila molitev rožnega venca birmanskih pripravnikov in Julke, ter nas povabila k skupni molitvi za bogoslužne sodelavce.

Na začetku sv. maše nas  je že vstopna pesem o vstalem Jezusu, ki se je razlegla po cerkvi iz grl otrok,  duhovno prebudila in dvignila k živemu Jezusu. V božji besedi, ki sta jo prebrali mami birmanskih pripravnikov in še posebej  v evangeliju in  pridigi gospoda župnika, smo doživeli globok duhovni dotik živega Jezusa. Tudi nam je kot Petru  vsakemu po njegovem imenu zastavil vprašanje…. ali me ljubiš bolj kakor tile?..in vsak mu  je v srcu odgovoril..in sprejel poslanstvo, ki mu ga je dal Jezus…  s strani gospoda župnika smo bili  povabljeni k  molitvenim uram za duhovne poklice v tednu molitve za duhovne poklice, ki je pred nami…

Tako smo doživeli živo srečanje z Jezusom ob njegovi daritveni mizi v zaužitju sv. evharistije, doživeli medsebojno povezanost s sklenitvijo rok pri molitvi očenaša, ko smo simbolno spletli mrežo medsebojne ljubezni v katero bomo lovili dobra dela za Jezusa in gradili dobre medsebojne odnose.

Lepo nam je bilo, duhovno izpolnjeni z Jezusovo ljubeznijo in veseljem smo odhajali iz cerkve v spremljavi  lepe zaključne pesmi otroškega pevskega zbora in orgel.

I.K.