Minevajo 3 leta od nenadne smrti župnika Danijela

Pred tremi leti, je na današnji dan, 21. decembra 2009, pri postavljanju jaslic v župnijski cerkvi sv. Janeza evangelista, nenadoma nehalo biti srce našega takratnega g. župnika Danijela Slatineka. Ob njegovem slovesu je v trajen spomin nastala knjižica “In memento”,

ki jo lahko najdete na tej povezavi.