MOLITVENA URA ZA DUH. POKLICE S SODELAVCI KARITAS – četrtek 6.april

Na prvi četrtek v mesecu aprilu smo se v naši župnijski kapeli  pri molitveni uri in sv. maši za duhovne poklice zbrali molivci skupaj s sodelavkami Karitas, ki so pripravile molitveno uro za  duhovne poklice. Veliko vernikov se je zbralo k molitvi. Pred izpostavljenim Najsvetejšim smo v prvem delu izmenjaje vsi skupaj  v molitvi prosili Boga za utrditev in trdnost naše vere, za papeža Frančiška, za našega nadškofa Alojzija in za vse duhovnike.  V drugem delu smo z molitvijo rožnega venca prosili Boga za nove duhovne poklice. Nato je sledila sv. maša, v kateri nas je župnik Igor še posebej spodbujal k potrebnosti molitve za nove duhovne poklice, ob nam vsem poznanem pomanjkanju duhovnikov. Dotaknila se nas je njegova razlaga zaveze Boga, ki jo je sklenil z Abrahamov in ki jo je Bog skleni z vsakemu izmed nas po zakramentu sv. krsta in tako tudi z našimi družinami. Na nas pa je, da se ta zaveza z Bogom ne pretrga in da se ohrani z molitvijo in prejemanjem zakramentov v naših družinah. Bog  je z nami in je zvest svoji zavezi z nami.

Ob koncu sv. maše smo zmolili še skupno molitev za duhovne poklice : »Nebeški Oče, tvoj Sin nam danes govori, da je žetev velika, delavcev pa malo. Pošlji delavce na svojo žetev! V našem razdvojenem svetu mladi potrebujejo veliko poguma in milosti, da bi odkrivali prave vrednote, iz njih živeli in šli za tvojim klicem, V Jezusovem imenu te prosimo: tvoja milostna moč naj prebuja med nami duhovniške, redovniške, misijonske in druge poklice. Pomagaj nam , da bomo cenili tvoje darove, zlasti tiste, ki nam jih daješ po bratih in sestrah v duhovnih poklicih. Navdihuj nas, da bomo vsakega razumeli, nikogar ovirali na poti v tvojo službo, ampak spremljali in podpirali pri njegovem odločanju.«

in vse izročili Mariji, Kraljici apostolov,  s prošnjo, da prosi za nas.Amen.

 

zapisala Irma