Nadškofijska karitas Maribor je imela Plenum za leto 2014

Poročilo o delu Nadškofijske karitas Maribor v letu 2014

V času od 1.1. pa do 31. 12. 2014 smo znotraj naših programov pomoči skupaj rešili kar 11.876 vlog družin, ki so se znašle v stiski oz. vlog posameznih prosilcev. Prošenj za denarno pomoč je bilo 735, prošenj v obliki informativne pomoči je bilo 689, navezovala se je na napotitev na ustrezne nevladne in vladne organizacije, kot tudi za pomoč pri izpolnjevanju posameznih vlog, zahtevkov in obrazcev. Pomoči v obliki oblačil in obutev je bilo deležnih 1.717 družin oz. posameznikov, prav tako pa je bilo tudi 171 rešenih vlog za pohištvo. Pomoči v hrani je bilo deležnih 8.372 družin oz. posameznikov, tudi ob pomoči »hrane« iz blagovnih rezerv RS. Skupaj je bilo razdeljeno cca. 800 t humanitarne pomoči.

Socialno varstveni del – kratek prerez dela 2014

Zavetišče za brezdomce – odprti tip; skupno 6.921 nočitev / 68 unikatnih uporabnikov, Sprejemališče za brezdomce  – 181 unikatnih uporabnikov – 16.652 vstope uporabnikov v sam program, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor – 538 pacientov, TPC – 31 unikatnih uporabnikov, MD – vključenih 116 uporabnic z 21 otroki in Ljudska kuhinja Betlehem 20.542 razdeljenih kosil med 214 unikatnih uporabnikov – dnevno med 50 do 70 obrokov.

 

Predstavitev in pomoč Župnijskih karitas na področju nadškofije Maribor v letu 2014

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 1.325 prostovoljcev, od tega je 875 rednih prostovoljcev, 450 občasnih. V letu 2014 so skupaj opravili 82.830 ur prostovoljnega dela. V razdeljevanju hrane iz blagovni rezerv in ukrepa embargo – sadje zelenjava je sodelovalo 67 ŽK. ŽK družinam in posameznikom najpogosteje pomagajo s hrano in higienskimi potrebščinami (16.113), nadalje je pomembna pomoč v plačilu položnic (744), sledi pomoč ob večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah, pomoč v informiranju, invalidskih pripomočkih in pomoč v obliki laičnega in individualnega svetovanja ter druga pomoč.

ŽK  otrokom  pomagajo  s  pomočjo  družinam, posebej pa še s šolskimi potrebščinami (1.040), preventivnimi srečanji, obdarovanji in druženji (4.855), plačilom šolske prehrane in drugih šol. dejavnosti (120), individualnimi obiski na domu ali v bolnici, letovanji in tabori, učno pomočjo, ter drugimi oblikami pomoči.

ŽK so starejšim pomagale s hrano in higienskimi potrebščinami (2.783), plačilom položnic (158), rednimi oz. priložnostnimi obiski doma, v domu ali v bolnici (5.977), družabnimi srečanji (2.958), z romanji in izleti (664), pogovorom,  svetovanjem  in  skupinami  za  starejše. Ostala pomoč starejšim se je nanašala na pomoč v obliki invalidskih pripomočkov, na pomoč ob večjih nesrečah in stiskah, pomoč v gospodinjstvu ter drugo pomoč…

V letu 2014 je bilo razdeljene pomoči 1.515.797,11 €. Od tega zneska je vrednost pomoči razdeljene v materialu v skupni vrednosti 871.043,4 €.

Celotno vsebinsko in finančno poročilo NŠKM je predstavljeno v Plenumski knjigi 2015.