Nedelja božje besede – 23.1.2022 /letos že tretjič/

Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu januarju, na 3. nedeljo med letom.

Nedeljo Božje besede se v Sloveniji, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, spominjamo in obhajamo 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35)

Geslo, ki je že tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih, predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« (Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki učenca vabi, da prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. Učenec je povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot oznanjevalca. Geslo današnje nedelje Božje besede bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom: Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.

(povzeto po SŠK)