Nedelja Jezusovega krsta in blagoslov krščencev

Na današnjo nedeljo Jezusovega krsta, so bili lanskoletni krščenci iz Pastoralne zveze Dravograd deležni prav posebnega blagoslova, ki ga je na koncu svete maše podelil župnik Igor. Pri sami sv. maši je župnik Igor vernike in  predvsem starše otrok nagovoril, kako naj starši svojo vero pripovedujejo in kako čutijo svoj stik z Bogom . To je najlepša in gotovo najuspejšnejša pridiga. Starši naj otrokom pripovedujejo o veri na način, kako nam molitev, sv. maša pomaga v vsakdanjem življenju in da nam daje veselje in zadovoljstvo. Če majhen otrok še ne razume sv. maše, pa razume topel objem, ki ga otrok dobi od staršev. N podoben način nas Jezus objema v svetoi evharistiji. S  tem nam je lepo in toplo pri srcu in duši. Pred blagoslovom otrok pa je župnik Igor poudaril, da je blagoslov otroka in blagoslov drug drugega še kako pomemben za poglobitev našega medsebojnega odnosa. in ljubezni ter pripadnosti drug drugemu.  Starše je povabil, naj svojega otroka vsaki dan pokrižajo in pri pokrižanju izgovarjajo naslednje Aronov blagoslov: ” Gospod naj te blagoslovi in te varuje.”

Po blagoslovu vsakega otroka je vsak otrok dobil še kruhek, starši pa so dobili zloženko, z nasveti o verski vzgoji. Sledilo je še fotografiranje in pogostitev s čajem, zakuhanim vinom in pecivom. Po okrepčilu, so otroci in straši odšli vsak na svoj dom polni božjega blagoslova in veselja.

Breda Kladnik Novak