Nedelja Sv.Pisma in verskega tiska

Tudi v naši Pastoralni zvezi in posameznih župnijah bomo obeležili Nedeljo Svetega pisma in nedeljo verskega tiska. Nedelja svetega pisma je vedno blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa molitvenega tedna za edinost kristjanov. Tako se vse lepo dopolnjuje.Apostol Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s svojimi pismi soustvarjal. In – ker imamo vsi kristjani isto Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas to že povezuje med seboj, je prispevek k ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. Tudi novi slovenski prevod Svetega pisma je ekumenski, isti za vse krščanske Cerkve. Zato se Bogu zahvaljujemo za Sveto pismo. Nedeljo Svetega pisma so razglasili naši škofje na pobudo biblicistov in jo obhajamo vsako leto na zadnjo nedeljo v januarju.

Je praznik vseh tistih, ki bogato ponujajo Božjo besedo: z razlago pri maši, na misijonih po župnijah in na duhovnih vajah v verskem tisku in verskih oddajah. Je zahvala za nov prevod z opombami, uvodi in drugimi pripomočki pri Svetopisemski družbi Slovenije. Je spodbuda, da bi vzeli v roke priročnike o Svetem pismu, ki jih izdajajo Ognjišče, Družina, Mohorjeva družba in drugi, ali šli na romanje v svetopisemske kraje s Komisariatom za Sveto deželo, da bi se pridružili svetopisemskim skupinam po župnijah, ali pa Slovenskemu bibličnemu gibanju, ki izdaja biblično revijo Božja beseda danes, prireja srečanja, dopisni tečaj in predavanja po župnijah – o Svetem pismu.

Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam “razlaga pismo”, prav kakor je praznik Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da nam “lomi kruh”, Misel iz nove evharistične molitve pri mašah za različne potrebe nas postavi pred Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa – po lomljenju kruha pred učenca, ki sta se vprašala tudi v našem imenu: Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma? Naj tudi nedelja Svetega pisma pomaga: da ne bi ostajali brezbrižni, da bi tudi naše srce zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma!

(vir: SBG)

 Nekaj zanimivosti ob nedelji svetega pisma:

Sveto pismo je v celoti ali delno prevedeno v več kot dva tisoč jezikov. V slovenščini je izšlo sedem prevodov celotnega SP, zdaj je v procesu nastajanje osmega – jeruzalemsko SP, od katerega so izšli Nova zaveza in Psalmi v prvi knjigi ter Modrostne in preroške knjige v drugi. Letos bo izšel Mojzesov Pentatevh ali Peteroknjižje. Prevodov posameznih knjig pa je v slovenščini izšlo zares veliko število, tako od protestantskih kot katoliških avtorjev.

Kako je z svetopisemskimi skupinami v Sloveniji?

Slovenski pastoralni načrt Pridite in poglejte izraža željo, da bi svetopisemske skupine v prihodnjem desetletju postale vsaj toliko razširjene, kot so danes zakonske ali molitvene (t. 117). To je hvalevreden načrt in Slovensko biblično gibanje si močno prizadeva, da bi se to uresničilo. Za enkrat je po razpoložljivih podatkih po župnijah približno dvesto bibličnih skupin. V njih se v največji večini pod vodstvom župnika ali kaplana udeleženci poglabljajo v nedeljsko Božjo besedo ali v izbrano svetopisemsko knjigo ali v svetopisemske osebnosti. Zelo je zaželeno, da se po razlagi voditelja razvije medsebojni pogovor najsi bo v obliki iskanja odgovorov na težja vprašanja ali podeljevanje, kako je posameznega Božja beseda nagovorila. Ta podeljevanja udeležence zelo obogatijo.

 

DSC_0598 DSC_0599 DSC_0600 DSC_0601 DSC_0602 DSC_0603