Novi ŽPS Dravograd – misli ob nastopu službe

Posebna številka – ob nastopu novih članov Župnijskega pastoralnega sveta župnije Dravograd

ČLANI ŽPS DRAVOGRAD v mandatnem obdobju 2015-2020

Kot je vsem dobro znano, smo v mesecu marcu opravili volitve novih članov župnijskega pastoralnega sveta za župnijo Dravograd. Izvoljeni in imenovani so bili naslednji (po abecednem redu):
Bilić Lucija
Epšek Katja
Gorišek Elica
Jamnik Majda
Jeseničnik Matic
Kocuvan Marko
Krevh Polaner Jasmina
Mager Zofija
Merc Julka
Otto Andrej
Preglav Anica
Rubhof Vinko
Šajher Zdenka
Žganec Tatjana
in župnik Igor Glasenčnik.
Po sklepu prve seje, ki je bila v Črnečah dne 9. maja, so izmed sebe izvolili naslednje funkcije, s katerimi bodo v prihodnjem mandatu dejavno in tvorno sooblikovali župnijsko življenje.

Tajnica ŽPS: Zofija Mager,
Zapisnikarka: Jasmina Krevh Polaner
Odbor za bogoslužje: Matic Jeseničnik
Odbor za oznanjevanje: Marko Kocuvan
Odbor za dobrodelnost: Zdenka Šajher
Poleg župnika vsi imenovani sestavljajo tajništvo ŽPS.

V Dekanijski pastoralni svet (DPS) je bil imenovan Otto Andrej.

Tajništvo Pastoralne zveze župnij Dravograd (PZŽD) sestavljajo:
– vsi delujoči duhovniki v PZŽD
– pastoralna asistentka Katja Epšek (bila je na za to funkcijo posebej imenovana), vsi tajniki ŽPS posameznih župnij in dodaten član iz župnije Dravograd
– Matic Jeseničnik (zaradi velikosti župnije).

Kaj so povedali člani novega ŽPS župnije Dravograd?
Kako doživljajo svoje poslanstvo in delo, ki jih čaka?

Zofija Mager -tajnica ŽPS:
Najprej naj povem, da me je v ŽPS predlagala naša skupina cerkvenih pevcev, v kateri že vrsto let prepevam. Smo skupina, ki si iz nedelje v nedeljo in ob praznikih prizadeva biti skupina, ki občestveno gradi župnijo. Ni nam vseeno za našo župnijo, zato se povezujemo med seboj tudi s prijateljskimi vezmi. Pevci želijo, da tega duha povezovanja ponesem tudi v nov ŽPS. Ker sem funkcijo sprejela, si zelo želim dobro uresničiti zaupano poslanstvo. Vsak član ŽPS je pomemben, saj povezuje farane, skupine in duhovno vodstvo župnije (župnika in njegove tesnejše sodelavce). Meni osebno je velik izziv in izjemna odgovornost. Zavedam se tega in zato želim po svojih najboljših močeh doprinesti svoj delež k rasti župnije in občestva, h krepitvi vrednot. Želim deliti mnenja z drugimi in z veliko odgovornostjo sodelovati pri pastoralnem uresničevanju načrta naše župnije, naše pastoralne zveze. Zelo si bom prizadevala, da opravičim poslanstvo, ki mi je bilo zaupano, saj so me novi člani predlagali za tajnico ŽPS. Veselim se skupnega dela z vsemi. Naj Bog blagoslavlja naše delo.

Jasmina Krevh Polaner – zapisnikarka:
Sem že bila članica ŽPS v letih 2005-2010,zato vem, da je to zares odgovorna funkcija. Vem pa tudi, da se je od takrat veliko spremenilo in da je pred nami veliko dela. Želim si, da bi z vsemi člani dobro sodelovali,si bili v pomoč drug drugemu in da bi delali samo dobro. Naj nam dobri Bog stoji vedno ob strani!

Katja Epšek – pastoralna asistentka:
Pred nami je pomembna in odgovorna naloga. Kot članica ŽPS si želim, da bi v naši Pastoralni zvezi sodelovali med seboj in se na določenih področjih povezovali ter bili v oporo in pomoč našim duhovnikom. Naše sodelovanje si predstavljam tako, da bi laiki bolj samoiniciativno, po svojih močeh pomagali s svojimi idejami in talenti. Želim si, da bi v vernikih prebudila zavest, da smo vsi člani Cerkve, da je vsak od nas del župnije in Pastoralne zveze ter da vsak lahko naredi nekaj za to, da bomo živo občestvo. Potrebno je najti način, kako otroke in mlade ter njihove starše v naših župnijah aktivno vključiti v življenje župnije.

Vinko Rubhof – predstavnik ključarjev:
Sem predstavnik ključarjev v ŽPS. Mislim pa, da bo ŽPS morda uspel kaj novega dodati dosedanjemu delu. Dosedanje delo je bilo dobro. Vedno pa lahko kaj še izboljšamo, najdemo nove načine sodelovanja vseh v župniji.
Sicer sem pa v župniji zadolžen za področje gospodarskega dela župnije.

Marko Kocuvan:
Svojo odločitev za pomoč v ŽPS jemljem kot zaupanje, ki mi je bilo izkazano s strani ljudi in kot Božjo ljubezen, da me kliče na to pot odgovornega služenja naši župnijski skupnosti.
Cerkev počasi spoznava, da je brez neposredne pomoči laikov razvoj in življenje v prihodnjih župnijah skoraj obsojeno na neuspeh. Tega dejstva se na eni strani laiki premalo zavedamo, saj si še ne upamo konstruktivno povedati svojega mnenja in izraziti idej; na drugi strani pa duhovniki težko sprejemajo dejstvo, da sami več ne zmorejo in vedno bolj potrebujejo našo pomoč. Morda so tudi zaradi teh dejstev naše župnije zaostale v razvoju in napredku. Ne gre samo za pomoč pri branju beril in čiščenju, temveč za prevzemanje vedno večjih odgovornosti. Laiki smo po sklepu koncila poklicani, da organiziramo, vodimo in izpeljemo marsikaj v dobro župnije. Seveda v sodelovanju z duhovnikom, ki še vedno ostaja pravna in moralna avtoriteta župnijskih skupnosti. Duhovnik pa se lahko počasi posveča svojim temeljnim, evangeljskim nalogam – podeljevanju zakramentov in neposredno oznanjevanje Božje Besede.
Nov mandat v ŽPS sem sprejel v upanju, da si bomo skupaj upali sanjati prihodnost naše Pastoralne zveze in si sami postavili pastoralni načrt, t.i. cilje, katerim bi želeli slediti. Potrebujejo nas ljudje, potrebuje nas Pastoralna zveza, potrebujejo nas duhovniki in nenazadnje, Jezus nas je izvolil, ker nas potrebuje: »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.« (Jn 15, 16)

Matic Jeseničnik:
Zahvaljujem se vsem, ki so mi namenili svoj glas. Delo ŽPS vidim predvsem v tem, da poskušamo skupaj z duhovniki najti odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja današnji čas. Želim si, da bi skupaj našli načine, kako vero in vrednote, ki so nam bile podarjene s strani naših staršev, tudi mi posredujemo otrokom in mladim. Verjamem, da nam bo z dobro voljo in Božjo pomočjo uspelo poživiti našo župnijo in ustvariti živo občestvo, kjer bodo čutili sprejetost vsi.

Tatjana Žganec:
V naši župniji si od ŽPS želim, da bi dobro sodelovali in naredili kaj koristnega za nas vse. Med sabo si moramo zaupati in pomagati drug drugemu.
V ŽPS sem pred leti že bila, ker pa so sedaj čisto drugi člani in župnik, si upam trditi, da bomo sedaj dobro delali.

Lucija Bilić:
Postati članica župnijskega pastoralnega sveta, je zame velika čast, a hkrati je to velika odgovornost. Ko me je g. Igor o tem obvestil in predlagal, sem bila presenečena in v srcu preplašena, ampak samo tisti trenutek. Cerkev, naše svetišče imam rada. Počutim se lepo, ko molim v njej za svojo družino in prijatelje. Zato sem Bogu in župniji obljubila, da bom sprejela to odgovornost.

Anica Preglav:
Članica ŽPS sem že tretji mandat. Potrudila se bom, da bom upravičila zaupanje volivcev. V preteklih letih smo uresničili kar nekaj načrtov, pred nami pa so novi izzivi in veselim se dela z novimi člani. Verjamem, da bo naše delo uspešno in bomo v pomoč našemu župniku, če se bomo dali voditi Svetemu Duhu. Skrb za župnijo je poslanstvo vseh župljanov. posebno pa članov ŽPS.

Elica Gorišek:
To je moj drugi mandat v ŽPS Dravograd, ki me obvezuje, da aktivno, po svoji moči prispevam svoj delež k dobremu delovanju in rasti naše župnije. Prihodnje delo v ŽPS sprejemam v pripravljenosti služiti Gospodu po Njegovi volji, sodelovati v župnijskem občestvu in sodelovati z gospodom župnikom Igorjem pri graditvi dobrega in lepega življenja po veri za vse. Veliko dobrega sem že do sedaj prejela kot članica ŽPS pri delu v župniji, poglobila sem svojo osebno vero in odnos z Jezusom. Zato upam, da mi bodo pretekle izkušnje dobra popotnica za skupno delo v tem mandatu.

Zdenka Šajher:
Predlagana sem bila s strani Župnijske Karitas, kjer sem članica že 21 leto. Kaj naj povem, saj sem prvič izvoljena in z delom v ŽPS še nimam izkušenj. Trudila se bom kolikor bo v mojih močeh, da bomo složno sodelovali in uspešno uresničevali načrte, ki si jih bomo zadali. Vem, da delo ne bo lahko, bom pa se trudila za skupno življenje naše Cerkve.

Merc Julka:
V ŽPS sem predstavnica molitvenih skupin. Mislim, da se verniki vse premalo zavedamo, kako srečni smo, da imamo v svoji župniji duhovnika. Delo, ki ga opravljajo oni, niti angeli ne zmorejo. Po duhovniku nam Bog odpušča, deli zakramente in prejemamo nekakšno življenjsko zavarovanje. Želim si, da bi se nam pridružilo še več molivcev, da bi se srečevali v osebni molitvi, še posebej vsak prvi četrtek v mesecu. Več nas bo, močnejša bo molitev in gotovo nam Bog prebudi v župniji kakšen nov duhovni poklic. Dravograd to potrebuje in zmore.

Majda Jamnik:
Ko sem bila predlagana za članico ŽPS, sem najprej pomislila: “Le kje so mene našli?” in kako zelo odgovorna funkcija je to ter ali bom jaz to funkcijo sploh zmogla opravljati, sem primerna za to…? En kup vprašanj se mi je porodilo. Potem sem se spomnila besed g. župnika, ko je za ŽPS rekel: “Izmolili smo jih”. To mi je dalo misliti. Izvoljeni, imenovani… kakorkoli tu smo, Bog pa naj nam da svojega Sv. Duha in njegovih darov ter poguma, volje in moči, da bo naše delo obrodilo sadove.

Andrej Otto:
‘Gospod, si res mene poklical’, sem najprej pomislil, ko sem privolil, da postanem član ŽPS Dravograd. V ŽPS sem pred časom že bil, vedno smo izbrali kakšno temo za pogovor in skupaj smo načrtovali posebne akcije in dogajanja v župniji, kjer je bila naša pomoč zelo dobrodošla. Tudi zdaj vem, da nas čaka podobno delo in zadolžitve. Moja vizija gotovo je, da bomo morali laiki prevzemati naloge in vodenje župnije, soodločali bomo pri tem kaj se bo dogajalo. Moja izkušnja iz misijonov v Zambiji, kjer sem bil misijonar, je ravno ta, kar čutim, da prihaja tudi v našo deželo. Nam laikom bodo zaupana mnoga odgovorna dela, duhovnik pa bo zaradi obsežnosti teritorija gotovo veliko bolj kot zdaj opravljal res svoje poslanstvo. Tudi v Bostonu kjer sem bil, se je nekaj podobnega že dogajalo. Zdaj se mora ukvarjati z veliko drugimi rečmi, za kar bomo v prihodnosti morali poskrbeti laiki.