Ob zahvalni nedelji v župniji Dravograd

Vsakoletna zahvalna nedelja je res prelep praznik hvaležnosti. Saj vemo, da ne gre le za zahvalo za pridelke zemlje, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, kot so svoboda, dobrota, dom, vera, medsebojni odnosi … Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Kristjani se namreč zahvalimo Bogu Očetu za vse, kar nam je podarjeno, z nedeljskim bogoslužjem. Tako smo tudi letos oltar okrasili z nekaterimi pridelki in sadovi zemlje, pa seveda še z mnogimi drugimi predmeti, ki ponazarjajo našo hvaležnost.Pomembna je vsebina in simboli, ki nas spomnijo, za kaj vse smo hvaležni. Včasih nas pretrese, ko vidimo bolne ali kako drugače trpeče. To je prav gotovo trenutek streznitve, ko smo hvaležni za svoje zdravje.
Nikakor ne pozabimo na vse, ki nam stojijo ob strani v našem življenju. Zahvala velja našim najbližjim, ki za nas skrbijo, nas podpirajo, razumejo. Smo dovolj hvaležni? Znak hvaležnosti je že topel pogled, nasmeh, pozdrav, stisk roke …Ja, to danes storimo, ko obhajamo nedeljo zahvale za vse, kar smo prejeli in prejemamo. Zemlja nam je bogato obrodila, bili smo obvarovani suše, povodnji. Nevšečnih neviht s točo ni bilo, zmrzal nam je prizanesla v pomladi…zato je vsega dovolj za preživetje, pa tudi za to, da bomo lahko delili. Kar imamo smo prejeli zato, da delimo. Človek je največji takrat ko se zahvaljuje in daje…

Koliko sem dobrega prejel v tem letu tudi jaz kot vaš župnik, zato se danes iskreno zahvaljujem:
– ključarjema Stankotu in Vinkotu z družino. Koliko nesebičnosti je v obeh, ko se kaj dogaja, obnavlja…skoraj ni besed za vse, kar se žrtvujeta..zato zaslužita največjo zahvalo.

– vsem ključarjem pri podružnicah za vso skrb in ljubezen, ki jo izkazujejo svoji podružnični cerkvi.
– članom ŽPS v tej sestavi in njihovi tajnici Zofiji. Čudovito se kaže naša povezanost in hvala, da znaš s sebi lastno sposobnostjo in besedo tako povezovati vse nas v eno živo občestvo župnije.
– Cerkvenemu pevskemu zboru za redno sodelovanje pri mašah in obredih. Zelo ste nam dragoceni. Kako ste nam dragoceni tudi otroci v otroškem zboru ‘Angelus Domini’ z voditeljico Zofijo na čelu. Koliko je skrbi in vaj. Zahvala predvsem staršem otrok za tako plodno sodelovanje in vzpodbujanje. Nič ne nastane brez truda, zato je ta vaš trud dragis starši še kako viden. Korajžno naprej otroci in starši.
– Katehistinji in pastoralni asistentki Katji za vse trud, ki ga vlaga v otroke veroučence…hvaležen sem tudi v imenu vseh faranov.

–  Zahvala velja obema sodelavcema, duhovnikoma Frančeku in Marjanu, da lahko skupaj sodelujemo in rastemo kot občestvo duhovnikov. Verjamem, da se bomo znali še bolj povezovati in postajati pravi pastirji svojim vernikom.                                                                     – Zahvala velja bralcem za posredovanje božje besede. Veliko je vaše poslanstvo, nekateri se ga res v popolnosti zavedate in sodelujete.

– Zahvala vsem molivkam v obeh molitvenih skupinah, Hvala za vaše nenehne molitvene vzpodbude, Zofki Frankovi za povezovanje molivcev, Julki, ki vas zastopa v ŽPS itd..

– Zahvala članicam Karitas za celoletno pomoč, dežurstva, razdeljevanje dobrin ipd..mnogo je aktivnosti, ki jih opravite. Naj bogato Gospod nagradi slehernega od vas.
– Zahvala velja vsem gospem, ki pomagate krasiti našo cerkev (Mira vas povezuje), ki rihtate rože tudi na gredi, da ni potrebno vse nafehtati. Skrito je vaše delo, a tako zažari ob slovesnostih in vsakotedenskih nedeljskih mašah.

–  zahvala velja animatorjem za sodelovanje in pomoč pri letošnjem oratoriju, poebej pa Markotu, ki jih vzpodbuja in povezuje…
– Zahvala ministrantom in voditelju Maticu za vso sodelovanje pri obredih, mašah…Veliko truda je vloženega, morda kdaj kaj duhovnega le zraste..
– Mnogim gospem, posebej Faniki, Nadi in Zofiji sem dolžan zahvalo za vse, kar postorite na vrtu in gredi, ki skrbite tudi za naše prelepe vrtnice pri cerkvi. Koliko pridnih rok je potrebno, da vse to na vrtu, gredi lepo raste in cveti. Pa Danilotu zahvala za redno škropljenje vrtnic.
– Zahvala vsem, ki pomagate v farovškem gozdu, da kaj prišparamo in pripravimo vse za ogrevanje na lesne sekance…hvala tudi ekipi, ki je postavila novo uto in jo pokrila…
– Zahvala velja Anici, da odnaša drobiš in ga zamenjuje… hvala vsem, ki ga darujete, da z njim lažje pokrivamo nastale stroške in plačujemo račune.
– Zahvala zidarju in električarju Slavku Vravneku, da tako nesebično pomaga in preureja vse za lepši izgled in funkcionalnost naših prostorov.

– še koga sem morda spregledal…vsem in vsakemu se iskreno zahvaljujem- Toliko lepega smo že naredili za našo župnijo in vsaki dan posebej sem hvaležen, da mi je dano imeti tako dobre sodelavce, da imam tako živo občestvo, ki mi prisluhne, razume in skrbi zame in za vse, kar nas povezuje. Naj bo tako tudi v prihodnje.

DSC_0419 DSC_0407 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0418DSC_0394DSC_0393DSC_0392DSC_0391DSC_0395