Obnova križa na pokopališču Šentjanž

Iskrena zahvala velja vsem, ki ste pomagali obnoviti križ na pokopališču

Sodelavki Karitasa ga. Katica Lepenar in ga. Milena Dobnik, sta dali pobudo za obnovo križa na pokopališču, ki je bil že v zelo slabem stanju. Za pomoč sta prosili ključarja Tretjak Danila in Črta Epšeka, ter gospoda Maksa Lepenarja. Akcija je stekla in v mesecu avgustu je bil križ obnovljen. Komunalno podjetje Dravograd je prispevalo nekaj materiala (barve in ploščice), kritino pa je prispeval g. Tretjak. Ključarja sta obnovila križ, g. Lepenar pa je položil ploščice in uredil okolico. Gospod Tretjak je obnovil križ tudi na spodnji strani cerkve in sedaj sta oba križa lepo obnovljena in okolica je lepa v cvetju. Delo so opravili v celoti prostovoljno, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

farani Šentjanža

zapisala Jelka Onuk

 

Comments are closed.